Tuu mun ystäväksein

Lapset ovat jakautuneet päiväkodin eri tiloihin erilaisiin puuhiin. Sandra ja Riku eivät ole osanneet päättää leikkiä, jota he leikkisivät yhdessä välipalan jälkeen. He juoksentelevat peräkanaa huoneesta toiseen kiljuen. Pian läsnä oleva Katja (k) pyytää lapsia luokseen sanoen: ”Mä huomaan, että teillä on nyt sellanen tarve että te haluaisitte vähän peuhata. Miltäs kuulostais jos me laitettais teille tohon viereiseen huoneeseen sellanen painimatto niin voitte otella siellä vähän? Mut sääntöjen kanssa, ei voi mitään hiuksista repiä toista.” Lapset katsovat toisiaan innostuneina. (Videohavainto)

Pohdittavaksi:

  • Millä tavalla sinä olisit ratkaissut esimerkissä esitetyn tilanteen? Missä tilanteissa kannustat eri sukupuolta olevia lapsia leikkimään keskenään, missä et? Miksi?
  • Mitä asioita pidät esimerkissä erityisen myönteisinä?
  • Mitä erilaisia tapoja lasten energian purkamiseen käytätte päiväkodissanne? Ovatko erilaiset tavat tasapuolisesti kaikkien saatavilla?

 Miten toimia:

  • Moninaistaaksesi lasten ystävyyssuhteita voit käyttää myös leikkipiste- ja kaveripussukoita. Toiseen pussukkaan laitetaan kaikkien lasten nimet, esimerkiksi laminoiduissa korteissa, ja toiseen taas päiväkodin leikkipisteet. Lapset nostavat pusseista vuorollaan itselleen leikkikaverin ja toimintavaihtoehdon. Kasvattajan on tärkeää varmistaa, että jokaisella lapsella on tilanteessa turvallinen olo. Käytäntöä on hyvä harjoittaa säännöllisin väliajoin, mutta satunnaisesti, jotta se säilyy jännittävänä ohjelmanumerona lapsille. Kirjatkaa muistiin, ketkä lapsista saivat nostaa pussukoista itselleen parin ensimmäisinä ja vaihtakaa vuoroja seuraavalla kerralla. Käykää läpi työkaveriesi kanssa, miten harjoitus vaikutti lasten leikkeihin ja sosiaalisiin suhteisiin.
  • Joissakin päiväkodeissa järjestetään erillisiä virkistäytymispäiviä tytöille ja pojille. Sukupuolen perusteella tehty jako toimintaryhmiin ei ole tasa-arvon kannalta toimivin ratkaisu ja tuottaa usein päivien teemoiksi sukupuolistereotyyppisiä asetelmia kuten liikuntaa pojille ja tytöille kynsien lakkausta tai leipomista. Antakaa lasten vaikuttaa päivien ohjelmaan, mutta jakakaa ryhmät lasten muiden ominaisuuksien mukaan, esimerkiksi iän, hiusten värin tai jakamalla ryhmä numeroilla kahtia. Kumpikin ryhmä saa suunnitella oman virkistäytymispäivän toiveidensa mukaan, johon koko ryhmä osallistuu. Näin lasten osallisuus mahdollistuu ilman aikuisen määrittämää sukupuolijakoa ja kaikki lapset pääsevät osalliseksi monipuolisemmasta toiminnasta. 
  • Järjestä lapsille erilaisia vaihtoehtoja ja moninaisia ryhmiä kokeilla tapoja purkaa energiaa ja rauhoittua. Varaa erillinen huone, säkki, tai tyyny hakattavaksi niitä tilanteita varten, kun lapsi haluaa purkaa energiaansa, kokee harmitusta tai käyttäytyy aggressiivisesti. Pohdi, mitä välineitä tai tiloja voisitte käyttää vastaavasti hyväksi rauhoittumistilanteissa tai jonkun kaivatessa yksityisyyttä.

Lue lisää aiheesta >>>>>

Share