Lähteet – Nyt siivotaan!

 1. Sundell, Sara (2012): Haasta normit – laajenna lapsen mahdollisuuksia. Teoksessa: Ylitapio-Mäntylä, Outi, (toim.): Villit ja kiltit. Tasa-arvoista kasvatusta tytöille ja pojille. Jyväskylä: PS-kustannus. Sivut 125–133.
  Henkel, Kristina (2006): En jämställd förskola. Teori och praktik. Skärholmen: Jämställt.se.
 2. Värtö, Petteri (2000): ”Mies vastaa tekosistaan… siinä missä nainenkin”. Maskuliinisuuksien rakentaminen päiväkodissa. Kuopio: Kuopion yliopiston julkaisuja.
  Teräs, Tiina (2010): Tasa-arvoinen varhaiskasvatus? Tapaustutkimus sukupuolesta ja tasa-arvosta päiväkodin arjessa. Pro gradu -tutkielma, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta. Helsingin yliopisto. Pdf -linkki julkaisuun.
 3. Henkel, Kristina (2006): En jämställd förskola. Teori och praktik. Skärholmen: Jämställt.se.
  Teräs, Tiina (2010): Tasa-arvoinen varhaiskasvatus? Tapaustutkimus sukupuolesta ja tasa-arvosta päiväkodin arjessa. Pro gradu -tutkielma, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta. Helsingin yliopisto. Pdf -linkki julkaisuun.
 4. Heikkilä, Matti; Välimäki, Anna-Leena ja Ihalainen, Sirkka-Liisa (2007): Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet. Oppaita 56. Helsinki: Stakes. Pdf -linkki julkaisuun.
 5. Sundell, Sara (2012): Haasta normit – laajenna lapsen mahdollisuuksia. Teoksessa: Ylitapio-Mäntylä, Outi, (toim.): Villit ja kiltit. Tasa-arvoista kasvatusta tytöille ja pojille. Jyväskylä: PS-kustannus. Sivut 125–133.
 6. Ylitapio-Mäntylä, Outi (toim.) (2012): Villit ja kiltit. Tasa-arvoista kasvatusta tytöille ja pojille. Jyväskylä: PS-kustannus.
Share