Lähteet – Miten roolit jakautuvat?

  1. Eidevald, Christian (2009): Det finns inga tjejbestämmare . Att förstå kön som position i förskolans vardagsrutiner och lek. Jönköping: ARK Tryckaren AB. Pdf -linkki julkaisuun.
  2. Henkel, Kristina (2006): En jämställd förskola. Teori och praktik. Falun: Scandbook AB.
  3. Hilliard, Lacey J. & Liben, Lynn S.(2010): Differing levels of gender salience in preschool classrooms. Effects on children’s gender attitudes and intergroup bias. Child Development. 81: 6. 1787-1798.
  4. Teräs, Tiina (2012): Kasvattajan puhe sukupuolittavana käytäntönä. Teoksessa: Ylitapio-Mäntylä, Outi (toim.): Villit ja kiltit. Tasa-arvoista kasvatusta tytöille ja pojille. Bookwell Oy, Juva. Sivut 103-121.
  5. Eidevald, Christian (2009): Det finns inga tjejbestämmare . Att förstå kön som position i förskolans vardagsrutiner och lek. Jönköping: ARK Tryckaren AB.
Share