Lähteet – Kenen EI merkitsee?

  1. Rusanen, Erja (2011): Hoiva, kiintymys ja lapsen kehitys. Helsinki: Finn lectura.
  2. Cacciatore, Raisa, Riihonen Riikka & Tuukkanen Karoliina (2013): Ammattilainen lasten tunteiden tulkkina. Teoksessa: Oulasmaa, Minna & Riihonen Riikka (toim.): Ammattikasvattajan kielletyt tunteet. Väestöliitto. Sivut 21-39.
  3. Cacciatore, Raisa, Riihonen Riikka & Tuukkanen Karoliina (2013): Ammattilainen lasten tunteiden tulkkina. Teoksessa: Oulasmaa, Minna & Riihonen Riikka (toim.): Ammattikasvattajan kielletyt tunteet. Väestöliitto. Sivut 21-39.
  4. Kirves, Laura & Stoor-Grenner, Maria (2011): Kiusaamisen ehkäisy varhaiskasvatuksessa. Kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelman laatiminen. Helsinki: MLL, Folkhälsan. Linkki pdf- julkaisuun.
  5. Sainio, Miia (2013): Same- and other-sex victimization: risk factors, consequences and protection by peers. Turun yliopisto.
  6. Sainio, Miia (2013): Same- and other-sex victimization: risk factors, consequences and protection by peers. Turun yliopisto.
  7. Sainio, Miia (2013): Same- and other-sex victimization: risk factors, consequences and protection by peers. Turun yliopisto.
  8. Henkel, Kristina (2006): En jämställd förskola. Teori och praktik. Skärholmen: Jämställt.se.
Share