Lähteet – Kelle annetaan periksi?

 1. Vuorisalo, Mari (2013): Lasten kentät ja pääomat. Osallistuminen ja eriarvoisuuksien rakentuminen päiväkodissa. Jyväskylän yliopisto.
 2. Värtö, Petteri (2000): ”Mies vastaa tekosistaan… siinä missä nainenkin”. Maskuliinisuuksien rakentaminen päiväkodissa. Kuopio: Kuopion yliopiston julkaisuja.
  Paju, Elina (2013): Lasten arjen ainekset. Etnografinen tutkimus materiaalisuudesta, ruumiillisuudesta ja toimijuudesta päiväkodissa. Helsinki: Tutkijaliitto.
  Sundell, Sara (2012): Haasta normit – laajenna lapsen mahdollisuuksia. Teoksessa: Ylitapio-Mäntylä, Outi (toim.): Villit ja kiltit. Tasa-arvoista kasvatusta tytöille ja pojille. Jyväskylä: PS-kustannus. Sivut 125–139.
 3. Teräs, Tiina (2012): Kasvattajan puhe sukupuolittavana käytäntönä. Teoksessa: Ylitapio-Mäntylä Outi (toim.): Villit ja kiltit. Tasa-arvoista kasvatusta tytöille ja pojille. Jyväskylä: PS-kustannus. Sivut 103–121.
 4.  Henkel, Kristina (2006): En jämställd förskola. Teori och praktik. Skärholmen: Jämställt.se.
 5. Värtö, Petteri (2000): ”Mies vastaa tekosistaan… siinä missä nainenkin”. Maskuliinisuuksien rakentaminen päiväkodissa. Kuopio: Kuopion yliopiston julkaisuja.
 6. Henkel, Kristina (2006): En jämställd förskola. Teori och praktik. Skärholmen: Jämställt.se.
 7. Henkel, Kristina & Tomicic, Marie (2009): Ge ditt barn 100 möjligheter i stället för 2. Om genusfällor och genuskrux i vardagen. Linköping: Olika Förlag.
 8. Mikkola, Petteri & Nivalainen, Kirsi (2009): Lapselle hyvä päivä tänään. Näkökulmia 2010-luvun varhaiskasvatukseen. Vantaa: Pedatieto.
Share