Lähteet – Draama ja vetäytyvä lapsi

  1. Kujala, Tiina & Syrjäläinen, Eija (2010). Sukupuolitietoinen tasa-arvokasvatus – vaiettu aihe opettajankoulutuksessa ja koulun arjessa. Teoksessa Markku Suortamo, Liisa Tainio, Elina Ikävalko, Tarja Palmu & Sirpa Tani (toim.) 2010. Sukupuoli ja tasa-arvo koulussa. Juva:PS-Kustannus 2010. 25-40.
  2. Sinivuori, Timo & Sinivuori, Päivi (2007): Esiripusta arvoihin. Toiminnallinen draamakasvatuskirja. Jyväskylä: Atena.
  3. Henkel, Kristina & Marie Tomicic (2009): Ge ditt barn 100 möjligheter Istället för två! om genusfällor och genuskrux i vardagen.
  4. Toivanen, Tapio (2010): Kasvuun! Draamakasvatusta 1–8-vuotiaille. Helsinki: WSOYpro.
  5. Henkel, Kristina & Marie Tomicic (2009): Ge ditt barn 100 möjligheter Istället för två! Om genusfällor och genuskrux i vardagen.
  6. Teräs, Tiina (2010): Tasa-arvoinen varhaiskasvatus. Tapaustutkimus sukupuolesta ja tasa-arvosta päiväkodin arjessa. Helsingin yliopisto 2010. Pro gradu työ. Pdf -linkki julkaisuun.
Share