Lähteet – Poika mekossa – entä sitten?

 1. Franséhn, Sofia (2011): Cool boys and sweet girls? A study about gender roles and children’s clothing. Pro gradu -tutkielma. The Swedish School of Textiles. Borås.
 2. Vänskä, Anna-Mari (2012): Muodikas lapsuus. Lapset mainoskuvissa. Helsinki: Gaudeamus.
 3. Eidevald, Christian (2011): ”Anna bråkar!” Att göra jämställdhet i förskolan. Tukholma: Liber.
 4. Meyer, Elizabeth J. (2010): Gender and Sexual Diversity in Schools. Explorations of Educational Purpose. Lontoo/New York: Springer.
  Robinson, Kerry H. & Díaz, Jones Criss (2006): Diversity and difference in Early Childhood education. Issues for theory and practice. Englanti: Open university press.
  Goldman, Carrie (2012): Bullied. What every parent, teacher and kid needs to know about ending the cycle of fear. New York: Harper One.
 5. Goldman, Carrie (2012): Bullied. What every parent, teacher and kid needs to know about ending the cycle of fear. New York: Harper One.
 6. Huuska, Maarit (2012): Sukupuolen monimuotoisuuden ammatillinen kohtaaminen. Teoksessa: Tuovinen et al. (toim.) Saanko olla totta? Sukupuolisen moninaisuuden kohtaaminen. Helsinki: Gaudeamus.
 7. Goldman, Carrie (2012): Bullied. What every parent, teacher and kid needs to know about ending the cycle of fear. New York: Harper One.
 8. Huuska, Maarit & Karvinen Marita (2012): Persoona on aina enemmän kuin sukupuoli. Teoksessa: Ylitapio-Mäntylä, Outi, toim: Villit ja kiltit. Tasa-arvoista kasvatusta tytöille ja pojille. Jyväskylä: PS-kustannus. Sivut 31–53.
 9. Freeman, Nancy (2007): Preschoolers’ perceptions of gender appropriate toys and their parents’ beliefs about genderized behaviors: Miscommunication, mixed messages, or hidden truths? Early Childhood Education Journal, 34:5. Sivut 357–366.
 10. Sundell, Sara (2012): Haasta normit – laajenna lapsen mahdollisuuksia. Teoksessa: Ylitapio-Mäntylä Outi (toim): Villit ja kiltit. Tasa-arvoista kasvatusta tytöille ja pojille. Jyväskylä: Ps-kustannus. Sivut 125-139.
Share