Lähteet – Kuka hallitsee tilaa?

 1. Haataja, Marja-Leena (1992): Tasa-arvokasvatusprojekti neljässä kajaanilaisessa päiväkodissa vuosina 1987–1990. Oulun Yliopisto, Kajaanin täydennyskoulutusyksikkö: julkaisematon.
 2. Eidevald, Christian (2011): ”Anna bråkar!” Att göra jämställdhet i förskolan. Tukholma: Liber.
  Robinson, Kerry H. & Díaz, Jones Criss (2006): Diversity and difference in Early Childhood education. Issues for theory and practice. Englanti: Open University Press.
 3. Eidevald, Christian (2011): ”Anna bråkar!” att göra jämställdet i förskolan. Tukholma: Liber.
 4. Thorne, Barrie (1993): Gender play. Girls and boys in school. Buckingham: Open University Press.
 5. Paju, Elina (2013): Lasten arjen ainekset. Etnografinen tutkimus materiaalisuudesta, ruumiillisuudesta ja toimijuudesta päiväkodissa. Helsinki: Tutkijaliitto.
 6. Värtö, Petteri (2000): ”Mies vastaa tekosistaan… siinä missä nainenkin”. Maskuliinisuuksien rakentaminen päiväkodissa. Kuopio: Kuopion yliopiston julkaisuja.
 7. Lahelma, Elina (1992): Sukupuolten eriytyminen peruskoulun opetussuunnitelmassa. Helsinki: Yliopistopaino.
 8. Mondschein, Emily R, Adolph Karen E & Tamis-LeMonda Catherine S. (2000): Gender Bias in Mothers’ Expectations about Infant Crawling. Journal of Experimental Child Psychology 77:4. Sivut 304–316.
 9. Robinson, Kerry H. & Díaz, Jones Criss (2006): Diversity and difference in Early Childhood education. Issues for theory and practice. Englanti: Open University Press.
  Paju, Elina (2013): Lasten arjen ainekset. Etnografinen tutkimus materiaalisuudesta, ruumiillisuudesta ja toimijuudesta päiväkodissa. Helsinki: Tutkijaliitto.
  Hautamäki, Airi (1998): Mistä on pienet tytöt tehty, mistä on pienet pojat tehty? Sukupuolilinssi ja sukupuoli-identiteetin kehitys. Teoksessa: Saarinen, Erja, (toim): Sairaan ja vammaisen lapsen hyvä elämä. Helsinki: Lastensuojelun Keskusliitto. Sivut 55–83.
 10. Bergström, Matti (1997): Mustat ja valkeat leikit. Leikki, kaaos ja järjestys aivoissa. Porvoo, Helsinki & Juva: WSOY.
 11. Pennanen, Suvi (2009): Lasten medialeikit päiväkodissa. Teoksessa: Alanen, Leena & Karila Kirsti, (toim): Lapsuus, lapsuuden instituutiot ja lasten toiminta. Tampere: Vastapaino. Sivut 182–206.

 

Share