Rekisteri- ja tieto­suoja­seloste

Tämä on Naisasialiitto Unionin Tasa-arvoinenvarhaiskasvatus.fi -sivuston EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste, joka on päivitetty viimeksi 28.6.2023. Naisasialiitto Unioni noudattaa henkilötietojen käsittelyssä EU:n tietosuoja-asetuksen periaatteita. Tietojen käsittelyssä pyritään käyttötarkoituksen mukaiseen olennaisuuteen, tietoturvan varmistamiseen ja rekisteröityjen oikeuksien turvaamiseen. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

1. Rekisterin­pitäjä

Naisasialiitto Unioni ry (jäljempänä Unioni), Y-tunnus: 0202507-6

Bulevardi 11 A 1, 00120 Helsinki, puh. 09 643 158

2. Rekisteristä vastaava yhteys­henkilö

Nea Alasaari

projektipaallikko@naisunioni.fi

3. Rekisterin nimi

Verkkosivujen vierailijarekisteri

4. Oikeus­peruste ja henkilö­tietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn perustana on vierailu tasa-arvoinenvarhaiskasvatus.fi -sivustolla ja siellä luvan antaminen evästeisiin. Tietoja käsitellään verkkosivuston kävijämääriä tarkastellessa.

Kun vierailet ensimmäistä kertaa sivustolla, voit valita haluatko sallia vai hylätä evästeet. Evästeasetuksia voi muuttaa alla olevan painikkeen avulla.

5. Rekisterin tieto­sisältö

Tällä hetkellä sivusto ei tallenna mitään tietoja kävijöistä.

6. Tietojen säännön­mukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulko­puolelle

Unioni ei myy tai luovuta henkilötietoja eteenpäin ulkopuolisille tahoille. Unioni pyrkii toteuttamaan palvelut ja käsittelemään henkilötietoja EU- ja ETA-alueella sijaitsevia toimijoita ja palveluita hyödyntäen.

7. Rekisterin suojauksen peri­aatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Tallennettuja tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

8. Tarkastus­oikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää sähköpostitse yhteyshenkilölle: projektipaallikko@naisunioni.fi. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

9. Muut henkilö­tietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää sähköpostitse yhteyshenkilölle: projektipaallikko@naisunioni.fi. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).