På svenska

Projektet “Jämställdhet inom småbarnspedagogiken” som inleddes av Kvinnosaksförbundet Unionen 2010 har under åren utbildat över 3 000 yrkespersoner inom småbarnspedagogik i teman som jämställdhet inom utbildning och könssensitivitet. Projektet sprider information genom gratis fortbildning och den finskspråkiga webbplatsen tasa-arvoinenvarhaiskasvatus.fi som ger information baserad på forskning samt praktiska övningar för en mer jämställd småbarnspedagogik. Projektet finansieras av Utbildningsstyrelsen.

Tasa-arvoinenvarhaiskasvatus.fi ger information om jämställdhet inom småbarnspedagogiken och om operativ jämställdhetsplanering för professionella inom småbarnspedagogiken, studerande och andra som är intresserade av dessa ämnen. Huvudfokus ligger på jämställdhet, men förutom könskänslighet beaktas antirasism, ekosocial bildning och normmedvetenhet. På webbplatsen hittar du också praktiska övningar och observationsmetoder som kan användas för att utmana ens eget tänkande och för att göra förändringar mot mer jämställda metoder och fysiska miljön på din enhet för småbarnsfostran. För tillfället finns all information och alla praktiska övningar på webbplatsen endast på finska.

Om du har några frågor om projektet, fortbildningen eller webbplatsen kan du kontakta oss, projektipaallikko(a)naisunioni.fi.