Lähteet – Tervetuloa!

  1. Isosomppi, Leena (2010): Opettajat ja kouluyhteisöt tasa-arvo-osaajina. Teoksessa Suortamo, Markku, Tainio Liisa, Ikävalko Elina, Palmu Tarja & Tani Sirpa (toim.): Sukupuoli ja tasa-arvo koulussa. Jyväskylä: Ps- kustannus. Sivut 159-171.

 

Share