Lähteet – Tasa-arvotyö on prosessi

  1. Henkel, Kristina (2006): En jämställd förskola. Teori och praktik. Skärholmen: Jämställt.se
  2. Eidevald, Christian (2011): ”Anna bråkar!” – att göra jämställdet i förskolan. Tukholma: Liber.

 

Share