Lähteet – Moninainen sukupuoli

1. Huuska, Maarit (2011): Sukupuolen monimuotoisuuden ammatillinen kohtaaminen. Teoksessa: Tuovinen et al., toim: Saanko olla totta? Sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuus. Helsinki: Gaudeamus. Sivut 222-259.

2. Huuska, Maarit & Karvinen Marita (2012): Persoona on aina enemmän kuin sukupuoli. Teoksessa: Ylitapio-Mäntylä, Outi, toim: Villit ja kiltit. Tasa-arvoista kasvatusta tytöille ja pojille. Jyväskylä: PS-kustannus. Sivut 31–53.

3. Transtukipisteen kotisivu

4. Transtukipisteen kotisivu

5. Valojää, Ave (2018): Intersukupuolisuus. Hyvinvointi ja hoitokäytännöt. Moninaiset lapsemme. Raportti translasten ja intersukupuolisten lasten hyvinvoinnista, hoidosta ja juridisesta asemasta. Seta, Helsinki. Sivut 2–3.

Share