Tutustu koulutuksiin

Oletko kiinnostunut oppimaan lisää tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta? Tervetuloa maksuttomille verkkokursseillemme! Tarjoamme varhaiskasvatuksen ammattilaisille täydennyskoulutusta verkkokursseilla, jotka toteutetaan Opetushallituksen avustuksella. Meiltä on myös mahdollista erikseen tilata koulutusta, luentoja ja kursseja.

Verkko­kurssi:
Toiminnallinen tasa-arvo- ja yhden­vertaisuus­suunnittelu varhais­kasvatuksessa (2 op)

Mitä on toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelu? Miten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisen saa osaksi varhaiskasvatuksen arkea?

Tämä kurssi on täsmäisku toiminnalliseen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitteluun! Toiminnallisen tasa-arvosuunnittelun velvoite tuli voimaan varhaiskasvatukseen 1.6.2023. Toiminnallisen yhdenvertaisuussuunnittelun velvoite astuu voimaan 1.6.2025.

Täydennyskoulutuksessa tutustut lain vaatimuksiin suunnittelusta ja siihen, miltä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen näyttää varhaiskasvatuksen arjessa. Ymmärrät, miten Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden kirjaukset ja vaatimus toiminnallisesta suunnittelusta muuttuvat osaksi varhaiskasvatuksen arkea. Kurssilla saat käytännönläheisiä työkaluja ja ideoita suunnitelman laatimiseen sekä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen.

Koulutus on maksuton ja toteutetaan valtakunnallisena, neljä viikkoa kestävänä verkkokurssina. Kurssi etenee viikkostruktuurilla, mutta opiskella voit sinulle sopivalla hetkellä – mikään kurssilla ei vaadi läsnäoloa tiettyyn aikaan. Kurssilla opiskellaan itsenäisestä lukemalla sekä katsomalla videoita ja etäluentoja. Kurssiin kuuluu myös ryhmäkeskustelua kurssialustalla sekä havainnointiin ja kehittämiseen liittyvä tehtävä.

Täydennyskoulutus on suunnattu varhaiskasvatuksen henkilöstölle koulutustaustaan katsomatta.

Kurssiaikataulu syksyllä 2024:

  • 2.9.–6.10.
  • 30.9.–3.11.
  • 28.10.–1.12.

Ilmoittaudu verkkokurssille: projektipaallikko(a)naisunioni.fi

Kaksi vihreää kasvin lehteä.

Verkko­kurssi:
Tasa-arvon ja yhden­vertaisuuden edistäminen
varhais­kasvatuksessa (4 op)

Kuinka tunnistaa arjessa vaikuttavat normit? Millainen on tasa-arvoinen ja yhdenvertainen oppimisympäristö? Mikä tekee leikistä ja sen ohjaamisesta tasa-arvoista? Miten sisällyttää sukupuolisensitiivisyys ja yhdenvertaisuuden edistäminen toiminnan pedagogiseen suunnitteluun?

Tällä kurssilla perehdyt laajemmin tasa-arvoiseen ja yhdenvertaiseen toimintakulttuuriin. Täydennyskoulutuksesta saat ideoita ja työkaluja Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden sukupuolisensitiivisyyttä, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta koskevien kirjausten toteuttamiseen sekä toiminnalliseen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitteluun. Täydennyskoulutus on suunnattu kaikille varhaiskasvatuksen työntekijöille koulutustaustaan katsomatta.

Koulutus on maksuton ja toteutetaan valtakunnallisena, kuusi viikkoa kestävänä verkkokurssina. Neljän opintopisteen laajuinen kurssi etenee viikkostruktuurilla, mutta opiskella voit sinulle sopivaan aikaan. Mikään kurssilla ei vaadi läsnäoloa tiettyyn aikaan. Kurssille voit ilmoittautua vaikka koko työyhteisön kanssa!

Kurssilla opiskellaan itsenäisesti lukemalla sekä katsomalla videoita ja etäluentoja, toteutetaan käytännönläheinen havainnointitehtävä omassa työyhteisössä ja keskustellaan muiden kurssilaisten kanssa. Kurssin lopputehtävässä pohditaan kehittämistoimenpiteitä omalle ryhmälle osana perehtymistä toiminnalliseen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitteluun.

Kurssiaikataulu syksyllä 2024:

  • 26.8.–13.10.
  • 23.9.–10.11.
  • 21.10.–8.12.

Ilmoittaudu verkkokurssille: projektipaallikko(a)naisunioni.fi

Tilaa meiltä koulutus!

Tasa-arvoinen varhaiskasvatus järjestää koulutusta sukupuolisensitiivisyydestä, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisestä ja toiminnallisesta tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelusta varhaiskasvatuksen ammattilaisille, yksittäisille päiväkodeille, opiskelijoille ja muille teemasta kiinnostuneille. Koulutus voi asiakkaan tarpeiden mukaan olla luento, (verkko)kurssi tai keskustelutilaisuus.

Pyydä tarjous, kerro toivottu ajankohta koulutukselle ja ketä koulutetaan: projektipaallikko(a)naisunioni.fi

Kaksi vihreää kasvin lehteä.

Kouluttajasta

Tasa-arvoinen varhaiskasvatus -toiminnan koulutussuunnittelusta ja koulutuksista vastaa Nea Alasaari. Nea on työskennellyt Tasa-arvoinen varhaiskasvatus -toiminnan projektipäällikkönä vuodesta 2018. Hän tuli mukaan toimintaan jo kuusi vuotta aikaisemmin tekemällä pro gradunsa tasa-arvoisesta varhaiskasvatuksesta ja on ollut mukana sekä vapaaehtoisena että työntekijänä toiminnan eri vaiheissa jo aiemmin.

Nea on valmistunut filosofian maisteriksi sukupuolentutkimuksesta ja opiskellut sivuaineena kasvatustiedettä. Hänellä on opettajan pätevyys aikuispedagogiikasta. Nea johtaa Opetushallituksen avustuksella toteutettavia hankkeita sekä tekee tilauskoulutuksia. 

Nea on ollut mukana kirjoittamassa muun muassa kirjaa Tasa-arvoinen kasvatus – opas vanhemmille ja muille lasten läheisille, Opetushallituksen opasta Toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelu sekä pohjoismaista raporttia varhaiskasvatuksen tasa-arvosta.

Yhteystiedot: projektipaallikko(a)naisunioni.fi

Nean kuva: Sapfograf Oy.

Verkko­kursseista sanottua

Sain paljon ajatuksia nimenomaan positiivisesta näkökulmasta, eli miten tasa-arvoa voi edistää, ei ainoastaan epäkohtiin puuttumista. Tasa-arvosuunnitelman tekoon sain hyviä työkaluja ja ajatuksia sekä arjen työhön asioita, joihin on hyvä kiinnittää huomiota.

Nyt kun on opiskellut sukupuolisensitiivisyyttä, tuntuu kuin työstä saisi enemmän irti. Eri näkökulmia putkahtelee toinen toisensa perästä.

Minua ilahdutti ne runsaat konkreettiset välineet, joita oppimateriaalissa oli videoilla ja luennoissa. Myös kivoja vinkkejä sai kurssilaisilta. Tuntuu, että tämä kurssi on vasta kaiken alku. Paljon jäi vielä sisäistettävää.

Kurssin aikana on tullut niitä toivomiani ahaa-elämyksiä, joiden ansiosta koen oppivani ja muistavani asioita paremmin. En ollut edes osannut ajatella ennen, mihin kaikkeen meillä on luotuna erilaisia kirjoittamattomia normeja ja odotuksia.

Kurssi herätti huomioimaan, kuinka sensitiivisesti ja tasa-arvoisesti kohtelemme lapsia. Kiinnitimme myös entistä enemmän huomiota käyttämiimme materiaaleihin. Koulutuksen pohjalta tulemme myös laatimaan tasa-arvosuunnitelman päiväkotiin. Suurin anti on kuitenkin keskustelujen lisääntyminen aiheesta työyhteisössämme.