Lähteet – Nimi yksilöllisyyden vahvistajana

  1. Kalliala, Marjatta (2008): Kato mua! Kohtaako aikuinen lapsen päiväkodissa? Helsinki: Gaudeamus.
  2. Vuorisalo, Mari (2013): Lasten kentät ja pääomat. Osallistuminen ja eriarvoisuuksien rakentuminen päiväkodissa. Jyväskylä: Jyväskylän Yliopisto.
  3. Vuorisalo, Mari (2013): Lasten kentät ja pääomat. Osallistuminen ja eriarvoisuuksien rakentuminen päiväkodissa. Jyväskylä: Jyväskylän Yliopisto.
  4. Tolonen, Kaisa (2001): Lapsen varhaisen kielenkehityksen tukeminen. Teoksessa: Helenius et al. (toim.) Pienet päivähoidossa. Alle kolmivuotiaiden lasten varhaiskasvatuksen perusteita. WSOY: Helsinki.
  5. Värtö, Petteri (2000): ”Mies vastaa tekosistaan… siinä missä nainenkin”. Maskuliinisuuksien rakentaminen päiväkodissa. Kuopio: Kuopion yliopiston julkaisuja.
  6. Henkel, Kristina (2006): En jämställd förskola. Teori och praktik. Skärholmen: Jämställt.se
  7. Teräs, Tiina (2010): Tasa-arvoinen varhaiskasvatus? Tapaustutkimus sukupuolesta ja tasa-arvosta päiväkodin arjessa. Pro gradu-tutkielma, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta. Helsingin yliopisto. Pdf -linkki julkaisuun.
Share