Lähteet – Kohti myönteistä kohtaamista

 1. Eidevald, Christian (2009): ”Det finns inga tjejbästammare. Att förstå kön som ett som position i förskolans vardagsrutiner. School of Education and Communication. Jönköping University.
 2. Cacciatore, Raisa; Riihonen, Riikka & Tuukkanen, Karoliina (2013): Ammattilainen lasten tunteiden tulkkina. Teoksessa: Oulasmaa, Minna & Riihonen Riikka (toim.): Ammattikasvattajan kielletyt tunteet. Väestöliitto. Sivut 21–39.
  Munter, Hilkka (2001): Pienten lasten vertaissuhteet ja ystävyys. Teoksessa: Helenius et al.(toim.): Pienet päivähoidossa. Alle kolmivuotiaiden lasten varhaiskasvatuksen perusteita. Helsinki: WSOY. Sivut 93–115.
 3. Mikkola, Petteri & Nivalainen, Kirsi (2009): Lapselle hyvä päivä tänään. Näkökulmia 2010-luvun varhaiskasvatukseen. Vantaa: Pedatieto.
 4. Eidevald, Christian (2011): ”Anna bråkar!” Att göra jämställdhet i förskolan. Tukholma: Liber.
 5. Bellinger, David & Gleason, Jean Berko (1982): Sex differences in parental directives to young children. Sex roles 8:11. Sivut 1123–1139.
 6. Eidevald, Christian (2009): ”Det finns inga tjejbästammare. Att förstå kön som ett som position i förskolans vardagsrutiner. School of Education and Communication. Jönköping University.
 7. Henkel, Kristina (2006): En jämställd förskola. Teori och praktik. Skärholmen: Jämställt.se
 8. Mikkola, Petteri & Nivalainen, Kirsi (2009): Lapselle hyvä päivä tänään. Näkökulmia 2010-luvun varhaiskasvatukseen. Vantaa: Pedatieto.
 9. Oulasmaa, Minna & Riihonen, Riikka (toim.) (2013): Ammattikasvattajien kielletyt tunteet. Väestöliitto.
Share