Lähteet – Lauluista loruihin

  1. Pesonen, Jaana (2013): Xing, Sikuriina sekä Tatu ja Patu. Monimuotoinen monikulttuurisuus 2000-luvun lastenkirjoissa. Teoksessa Rastas, Anna (toim) Kaikille lapsille. Lastenkirjallisuus liikkuvassa, monikulttuurisessa maailmassa. Helsinki: SKS.
  2. Leppänen, Taru (2010): Vallatonta musiikkia. Lastenmusiikkikulttuuri 2000-luvun Suomessa. Helsinki: Gaudeamus.
  3. Leppänen, Taru (2010): Vallatonta musiikkia. Lastenmusiikkikulttuuri 2000-luvun Suomessa. Helsinki: Gaudeamus.
  4. Leppänen, Taru (2010): Vallatonta musiikkia. Lastenmusiikkikulttuuri 2000-luvun Suomessa. Helsinki: Gaudeamus.Sunderland, Jane (2011): Language, Gender and Children’s Fiction. London & New York: Continuum.
  5. Leppänen, Taru (2010): Vallatonta musiikkia. Lastenmusiikkikulttuuri 2000-luvun Suomessa. Helsinki: Gaudeamus.Pesonen, Jaana (2013): Xing, Sikuriina sekä Tatu ja Patu. Monimuotoinen monikulttuurisuus 2000-luvun lastenkirjoissa. Teoksessa Rastas, Anna (toim.): Kaikille lapsille. Lastenkirjallisuus liikkuvassa, monikulttuurisessa maailmassa. Helsinki: SKS.
  6. Rastas, Anna (2013): Johdanto. Kirjoja kaikille lapsille! Teoksessa Rastas, Anna (toim.) Kaikille lapsille. Lastenkirjallisuus liikkuvassa, monikulttuurisessa maailmassa. Helsinki: SKS.
Share