Valkoinen, pitkähiuksinen piirroshahmo seisoo vihreä hame yllään.

Esteettömyys ja saavutettavuus

  • Tiedänkö, mitä esteettömyys ja saavutettavuus tarkoittavat?
  • Pääseekö päiväkodin pihalla kulkemaan esteettömästi esimerkiksi pyörätuolilla tai lastenrattailla?
  • Varmistammeko tapahtumia järjestäessä sen, että tapahtuma on esteetön?
  • Onko meidän ryhmällämme tai päiväkodilla sometilejä? Miten huomioimme saavutettavuuden sosiaalisessa mediassa?
  • Osaanko laittaa kuvalle vaihtoehtoisen tekstin somessa?

Esteettömyyden huomioiminen on tärkeää niin lasten kuin aikuistenkin näkökulmasta. Huoltajien näkökulmasta on hyvä ottaa huomioon se, miten päiväkodin pihalla ja sisätiloissa pääsee kulkemaan esimerkiksi lastenrattaiden, pyörätuolin tai kyynärsauvojen kanssa. 

Vinkki! Esteettömyys-luvusta löydät lisää tietoa siitä, miten fyysistä esteettömyyttä voi parantaa päiväkodin tiloissa.

Tapahtumien järjestäminen

Vanhempainiltaa, kevät- ja joulujuhlia tai muita tapahtumia suunniteltaessa on hyvä ottaa huomioon esteettömyyskysymykset. Tapahtumiin voi tulla ihmisiä, joilla on erityistarpeita, jotka eivät ole ennakkoon tiedossa. Kutsussa on hyvä kysyä erityistarpeista ja mahdollisuuksien mukaan ottaa ne huomioon tapahtumaa järjestäessä. Kutsussa voi myös pyytää tulemaan paikalle tuoksuttomana, jotta aistikuormitus pienenee. Jos tulkkauspalveluiden käyttö tai kääntäminen eivät ole mahdollisia, kutsua tehdessä voi pohtia, kannattaako kutsu kuvittaa esimerkiksi Papunetin kuvien avulla, jotta eri kieliset perheet tulevat kutsutuiksi. Itse tapahtumassa on hyvä järjestellä kalusteet ja muut tavarat siten, että tilassa pääsee kulkemaan esteettömästi.1Vanhempainliitto. Esteettömän tapahtuman tsekkauslista kouluille.

Vinkki! Vanhempainliitto on luonut ohjelinjoja kouluille esteettömän tapahtuman järjestämiseen, joita voi soveltuen hyödyntää myös varhaiskasvatuksen puolella.

Saavutettavuus sosiaalisessa mediassa

Monella päiväkodilla ja ryhmällä on käytössään sosiaalisen median tilejä, joita seuraamalla huoltajat ja muut lapsen läheiset voivat seurata päiväkodin ja ryhmän tekemisiä. Sisällön on hyvä olla saavutettavaa. Saavutettavuudella tarkoitetaan esteettömyyttä digitaalisessa maailmassa. Kun sisältö tehdään saavutettavasti, sisältöä pystyy lukemaan esimerkiksi ruudunlukijalla. Jos video tekstitetään, kuulovammainen henkilö saa tiedon videon sisällöstä. Saavutettavuuden tarkoituksena on siis mahdollistaa mahdollisimman monelle ihmiselle mahdollisuus käyttää digipalveluita ja niissä olevia sisältöjä. Tärkeää onkin ottaa erilaisten käyttäjien tarpeet huomioon.2Aluehallintovirasto. Saavutettavuusvaatimukset. Yleistä saavutettavuudesta.

Alt-tekstit eli vaihtoehtoiset tekstit ovat yksi saavutettavuutta lisäävä tekijä. Vaihtoehtoisilla teksteillä tarkoitetaan sitä, että esimerkiksi Instagramissa ja Facebookissa kuvan yhteyteen kirjoitetaan, mitä kuvassa näkyy, jotta ruudunlukija osaa kuvailla käyttäjälle kuvan sisällön. Kuvateksti on eri asia kuin vaihtoehtoinen teksti, joka lisätään yleensä kuvan asetuksista. Videot on suositeltavaa tekstittää, jotta mahdollisimman moni voi katsoa niitä. 

Vinkki! Saavutettavuus.fi-sivuston Saavutettavuus sosiaalisessa mediassa -sivulta löytyy lisätietoa saavutettavuudesta ja ohjeita esimerkiksi vaihtoehtoisten kuvatekstien luomiseen eri somepalveluissa.

Teknisten ratkaisujen lisäksi saavutettavuutta on myös sisältöjen selkeys ja ymmärrettävyys. Niillä tarkoitetaan selkeää, ymmärrettävää ja helppolukuista tekstiä. Lukemista helpottaa se, jos teksti on jäsennelty lyhyiksi kappaleiksi, tarvittaessa luetteloiksi ja tekstissä käytetään väliotsikoita.3Aluehallintovirasto. Saavutettavuusvaatimukset. Yleistä saavutettavuudesta.

Aihe:
Yhteis­työ perheiden kanssa

Edellinen
Huoltajien osallisuus
Seuraava
Ei seuraavaa sisältöä

Lähteet