Valkohousuinen, kalju piirroshahmo poseeraa kameralle.

Tasa-arvo- ja yhden­vertaisuus­työ on tiimi­peliä

  • Puhaltaako työyhteisömme yhteen hiileen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi?
  • Millaisiin yhteisiin tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistäviin toimenpiteisiin olemme yhdessä työyhteisönä sitoutuneet?
  • Keskustelemmeko työyhteisössä arvoista, jotka ohjaavat toimintaamme?
  • Miksi arvoista keskusteleminen on tärkeää?
  • Olenko omalla toiminnallani esikuva lapsille? Haastanko toiminnassani ja puheessani esimerkiksi sukupuoleen, etnisyyteen tai kieleen liittyviä normeja?

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyö on jatkuva prosessi, jota parhaimmillaan koko työyhteisö kehittää yhdessä eteenpäin. Prosessiin kuuluu erilaisten menetelmien testausta, itsenäistä sekä yhteistä reflektointia ja oivalluksista iloitsemista.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyötä suunnitellessa on tärkeää, että työyhteisö pyrkii yhteistuumin kehittämään toimintaa tasa-arvoisemmaksi ja yhdenvertaisemmaksi. On vaikeaa olla johdonmukainen ja haastaa normeja sukupuoleen, etnisyyteen, ihonväriin, uskontoon, vammaisuuteen tai kieleen liittyen, jos ajatukset ja käsitteet eivät ole yhteneväiset työkaverin kanssa.

Työyhteisössä onkin hyvä keskustella arvoista ja toimintatavoista. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa määritellään varhaiskasvatuksen arvopohjaa. Yhdenvertaisuudesta, tasa-arvosta ja moninaisuudesta linjataan, että lapsilla tulee olla mahdollisuus kehittää taitojaan ja tehdä valintoja esimerkiksi sukupuolesta, syntyperästä, kulttuuritaustasta tai muista syistä ja ominaisuuksista huolimatta. Tässä avainasemassa ovat varhaiskasvatuksen ammattilaiset, joiden tulee luoda ilmapiiri, joka on moninaisuutta kunnioittava.1Opetushallitus. 2022. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2022. Varhaiskasvatuksen arvojen, kuten tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja moninaisuuden on ohjattava jokaisen varhaiskasvatuksen ammattilaisen työtä.

Normitietoisuus on huomioitava myös varhaiskasvatuksen ammattilaisten välisessä puheessa. Lapsille suunnatessa ei riitä pelkkä kannustava esimerkki sukupuolinormien ylittämisestä, jos aikuisten keskusteluissa edelleen toistetaan yleistyksiä miehistä ja naisista eikä oteta huomioon sukupuolen moninaisuutta puhuttaessa sukupuolista.

Vinkki! Hyödyntäkää Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden korttipakkaa, kun keskustelette työyhteisöstä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden teemoista. Korttien avulla on mahdollista kehittää työyhteisön tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyötä sekä jakaa parhaita toimintatapoja työyhteisön kesken. Kortteja voi myös hyödyntää toiminnallisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelun prosessissa.

Muista seuraavat asiat tasa-arvo- ja yhden­vertaisuus­työtä toteuttaessanne:

Hyödyntäkää toistenne tietotaitoutta

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustieto on kaikkien omaksuttavissa iästä, sukupuolesta ja koulutustaustasta riippumatta. Eri työntekijöillä voi olla paljon tietoutta jostakin tietystä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden osa-alueesta. Hyödyntäkää tällaista tietoutta työyhteisönä. Huolehtikaa myös, että jokainen pääsee sekä loistamaan yksilöllisillä kyvyillään että ylittämään totuttuja rajoja.

Roolit on tehty rikottaviksi

Pohtikaa yhdessä vuorovaikutustapojanne. Tulevatko kaikki varmasti kuulluiksi palavereissa ja suunniteltaessa yhteisiä toimintatapoja? Vuorovaikutusroolit lukkiutuvat helposti, mutta niitä pitää olla myös mahdollisuus murtaa. Puheliaan oletetaan olevan aina äänessä, ja hiljaisemman vähäisempiä sanoja taas kuunnellaan erityisellä arvostuksella. Oletaanko, että mustan tai ruskean työntekijän täytyy jatkuvasti toimia tietopankkina esimerkiksi rasismiin liittyvissä asioissa?

Työ­yhteisö ratkaisee konfliktit yhdessä

Konflikteja syntyy aika-ajoin kaikissa työyhteisöissä. Mitä jokainen voisi omasta puolestaan tehdä vuorovaikutuskulttuurin parantamiseksi? Avoimeen vuorovaikutukseen panostava työyhteisö selvittää konfliktit todennäköisemmin kuin sellainen työyhteisö, jossa on tulehtunut ilmapiiri. Työyhteisössä on jo etukäteen hyvä sopia etukäteen, miten ristiriitatilanteissa toimitaan. Mitkä ovat työyhteisön yhteiset pelisäännöt? Johtajan rooli on suuri konfliktien ratkaisemisessa.

Myönteisen palautteen merkitys

Jokaisena työpäivänä on mahdollisuus antaa työkaverille kannustavaa palautetta. Ottakaa käyttöön kehumiskäytäntö. Sopikaa, että jokainen henkilö saa kehuja vuorotellen. Kirjoittakaa kehut ylös ja laittakaa ne kahvihuoneen pöydällä olevaan kehulaatikkoon. Viikon päätteeksi valittu henkilö saa kehuaarteet itselleen. Voitte myös sopia viikoittain tiimipalavereissa, että annatte tiimiläisille kehuja edellisen viikon onnistumisista. Myös lapset voi ottaa mukaan kehumaan! 

Aihe:
Voimaa työ­yhteisöstä

Edellinen
Ei edellistä sisältöä
Seuraava
Palautteen antaminen ja vastaan­ottaminen

Lähteet

  • 1
    Opetushallitus. 2022. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2022.