Ruskea lapsi istuu risti-istunnassa ja silittää opaskoiraa.

Palautteen saaminen ja vastaan­ottaminen

 • Millainen palautteenantokulttuuri työyhteisössämme on?
 • Annammeko säännöllisesti palautetta toisillemme?
 • Mikä palautteen antamisessa on haastavaa? Entä helppoa?
 • Onko palautteenannossa eroa, jos sitä antaa lapselle, työkaverille, johtajalle tai lapsen huoltajalle?
 • Uskallanko ottaa puheeksi, jos kohtaan tai havaitsen syrjintää?
 • Annanko muille myönteistä palautetta?
 • Miltä palautteen saaminen tuntuu? Saanko itse myönteistä palautetta?
 • Saanko päiväkodin johtajalta palautetta?
 • Millaisia tunteita palautteen saaminen on minussa herättänyt?
 • Hyödynnämmekö havainnointimenetelmiä kuten videointia toiminnan kehittämisessä ja palautteenannossa?

Lapsiryhmässä lasten kanssa keskusteleminen ja syrjivien normien purkaminen voi olla helpompaa kuin samankaltaisten asioiden käsittely aikuisten kesken. Perheiden kanssa tehtävän yhteistyön toivoo olevan mahdollisimman saumatonta ja voi syntyä pelkoja siitä, että yhteistyö vaarantuu, jos huoltajan puheeseen tai toimintaan joutuu puuttumaan. Työkaverille palautteen antaminen voi aiheuttaa pelkoja tiimityön vaikeutumisesta. Peloista huolimatta esimerkiksi syrjintään puuttuminen on jokaisen varhaiskasvatuksen työntekijän velvollisuus.

Omaan palautteenantotapaan kannattaa kiinnittää huomiota. Palautteen vastaanottamiseen voi vaikuttaa se, miten palaute annetaan. Työyhteisössä kannattaa pohtia sitä, millä tavalla luodaan avoin ja keskusteleva ilmapiiri, jossa uskalletaan antaa ja ottaa vastaan palautetta. Palautteenannossa sekä saamisessa on hyvä muistaa, ettei palautetta kohdisteta työkaverin persoonaan vaan toimintaan. Erityisesti johtajan kannattaa muistaa antaa säännöllisesti palautetta työntekijöille, sillä työntekijällä voi olla jatkuvasti epäilyksiä siitä, suorittaako hän työtehtävänsä oikein, jos työyhteisössä ei ole avointa palautteen antamisen kulttuuria.1Haanpää, M. 2023. Kolminäkökulmainen tutkimus maahanmuuttajataustaisesta varhaiskasvatushenkilöstöstä  suomalaisessa päiväkodissa. Turun yliopiston julkaisuja.

On myös tärkeää muistaa myönteisen palautteen merkitys. Jatkuva negatiivinen palaute voi olla kuormittavaa – muistetaan myös onnistuneet hetket ja oivallukset!

Vinkki! Tutustu Onnistumisen palaveri -ideaan, jonka tarkoituksena on tiimin tai työyhteisön kesken käydä läpi jokaisen onnistumisen hetkiä esimerkiksi edellisellä viikolla.

Lähteet

 • 1
  Haanpää, M. 2023. Kolminäkökulmainen tutkimus maahanmuuttajataustaisesta varhaiskasvatushenkilöstöstä  suomalaisessa päiväkodissa. Turun yliopiston julkaisuja.