Ruskea piirroshahmo seisoo, päällään hänellä on keltavalkoraidallinen paita ja hiukset ovat corn row -leteillä.

Selvitä

Tämä on ensimmäinen osa toiminnallisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman prosessista: 

 • selvitä toimipaikan tai ryhmän tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanne. 

Selvitykseen on monenlaisia menetelmiä kuten erilaiset havainnointilomakkeet, videokuvaus, haastattelut ja muut lapsia osallistavat keinot. Selvitykseen on hyvä käyttää aikaa – vaikka kokonainen syksy! 

Tasa-arvolain mukaan toiminnallisessa tasa-arvosuunnittelussa tulee erityisesti kiinnittää huomiota:

 • ohjaukseen
 • vuorovaikutukseen
 • materiaaleihin
 • lasten osallisuuteen
 • huoltajien kohtaamiseen
 • seksuaalisen ja sukupuoleen perustuvan häirinnän ennaltaehkäisyyn ja poistamiseen.  

Yhdenvertaisuuslain mukaan tulee kiinnittää huomiota,

 • miten toiminta vaikuttaa eri ihmisryhmiin
 • miten yhdenvertaisuus toteutuu toiminnassa. 

Havainnointi on tasa-arvo- ja yhden­vertaisuus­työn perusta

Toiminnallisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelun perusta on toimipaikassa tehtävä selvitys, jossa apuna voi käyttää erilaisia havainnointimenetelmiä.

Menetelmät toimivat tapana tutkia arkea:

 • Onko meillä huomaamattomia toimintatapoja, jotka asettavat lapset sukupuolen tai jonkun muun ominaisuuden perusteella eri asemaan?
 • Mitkä arjen hetket tai toimintavat tarvitsevat kehittämistä?

Selvitys on koko toiminnallisen tasa-arvosuunnittelun perusta ja määrittelee suunnan koko suunnitelmalle. 

Konkreettiset, helposti käytettävät havainnointimenetelmät voivat olla tärkeä apuväline selvityksen tekemisessä. Havainnoinnista voi parhaimmillaan tulla jatkuva, toiminnan kehittämiseen ja arviointiin liittyvä menetelmä, jos se ei sitä jo ole työyhteisön arjessa.

Selvityksessä on hyvä osallistaa henkilöstöä, lapsia ja huoltajia. Henkilöstön kanssa voi pohtia yhdessä, kenen on mielekästä tehdä havainnointia: näkeekö lapsiryhmässä työskentelevä henkilöstö sellaisia asioita toiminnasta, jotka jäävät muilta piiloon? Vai toisiko havainnointiin uutta näkökulmaa, jos sitä tekisi joku, joka ei päivittäin työskentele lapsiryhmässä? Myös lapsia on hyvä osallistaa tässä vaiheessa ikätason mukaisesti esimerkiksi haastattelun tai tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskävelyn avulla. Huoltajia voi osallistaa esimerkiksi kyselyn tai vanhempainillan avulla kertomaan heidän näkemyksiään siitä, miten tasa-arvo ja yhdenvertaisuus toteutuvat varhaiskasvatuksessa.

Vinkki! Selvityksen tukena voit käyttää esimerkiksi

Aihe:
Toiminnallinen tasa-arvo- ja yhden­vertaisuus­suunnittelu