Mustaan housupukuun sonnustautunut valkoinen piirroshahmo, jolla on molemmat kädet tatuoituna.

Kehitä

Tämä on toinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslain vaatima vaihe toiminnallisessa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelussa. Kehittämisvaiheessa tartutaan selvityksessä esiin nousseisiin asioihin: mitä kehitettävää arjessa on? 

Kehitettävien asioiden määrässä on hyvä olla realistinen: on vaikea muuttaa useita asioita samaan aikaan. Voikin olla hyvä keskittyä kerralla vain muutamaan asiaan. Jos toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat tehdään yhdessä, täytyy kuitenkin muistaa kuljettaa molempia näkökulmia mukana. Tasa-arvosuunnitelma vaatii, että toimintaa kehitetään sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta, yhdenvertaisuussuunnitelma taas vaatii huomioimaan esimerkiksi vammaisuuden, iän, katsomuksen ja kielen.

Kehittämisessä siis vastataan niihin epäkohtiin, joita selvityksessä havaitaan. Lait vaativat meiltä nimenomaan toimenpiteitä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Onkin hyvä pysyä mahdollisimman konkreettisissa toimenpiteissä, joita on helppo toteuttaa arjessa ja arvioida niiden vaikutusta myöhemmin.

Peruskouluissa tehdyissä toiminnallisissa tasa-arvosuunnitelmissa ongelma on usein ollut se, että kehittämistoimenpiteet eivät ole toimenpiteitä vaan arvoja tai korulauseita, joita on vaikea arjessa toteuttaa. Kehittämistoimenpiteissä konkreettisten tekojen tasolle pääsemisessä auttaa toimenpiteiden perustaminen tehtyyn selvitykseen eli oikeisiin arjen ongelmakohtiin sekä se, että henkilöstö on itse pohtimassa omalle arjelle ja lapsiryhmälle sopivia toimenpiteitä. Konkreettisuutta on helppo testata myös arvioinnin kautta: miten tämän toimenpiteen onnistumista tai vaikutusta pystytään arvioimaan?

Toimenpiteet voivat liittyä esimerkiksi aikuisten toimintatapoihin, vuorovaikutukseen, toimipaikan tiloihin ja materiaaleihin tai henkilöstön osaamiseen. 

Toimenpiteiden kanssa on hyvä nimetä samaan aikaan toimenpiteiden toteuttamisen aikataulu, vastuuhenkilöt sekä aikataulun sille, milloin toimenpiteiden vaikutusta arvioidaan. 

Vinkki! Konkreettiset toimenpiteet voivat olla esimerkiksi harjoituksia tai uusia toimintatapoja kuten Myönteisen kohtaamisen harjoitus tai Leikin ja leikkikaverin arvonta.

Aihe:
Toiminnallinen tasa-arvo- ja yhden­vertaisuus­suunnittelu