Keltamekkoinen valkoinen piirretty hahmo seisoo vihreiden lehtien vieressä.

Leikki ja vertais­ryhmä­toiminta

Leikki on lapsen ominaisin tapa toimia ja olla olemassa. Leikki on oppimista ja ympäristön tutkimista, usein toisen lapsen tai lasten kanssa. Leikit ja kaverisuhteet eivät kuitenkaan ole vapaita rajoittavista normeista. Lapset saattavat esimerkiksi sulkea ulos leikistä osan lapsista sukupuoleen, kieleen, vammaan tai muuhun lapsen ominaisuuteen kytkeytyvien stereotypioiden ja ennakkoluulojen perusteella. Aikuiset taas saattavat tiedostamattaankin jakaa lapsia leikkeihin ja muihin toimintaan lapsen sukupuolen perusteella.

Tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen kasvatuksen tarkoituksena on se, että lapset tutustuvat mahdollisimman laajasti erilaiseen leikkiin, tekemiseen ja tapoihin ilmaista itseään. Kaveritaitojen sekä tunne- ja turvataitojen harjoitteleminen tukee lasten ystävyyssuhteiden kehittymistä ja toisten huomioimista.

Aiheeseen liittyvät sivut