Seisova nuori ruskea piirretty hahmo halaa istuvaa vanhempaa ruskeaa piirrettyä hahmoa kasvin edessä.

Kieli ja vuoro­vaikutus

Sillä, millaista kieltä varhaiskasvatuksessa käytetään, on suuri merkitys. Kielen avulla lapsi hahmottaa käsitystä itsestään ja muista, joten varhaiskasvatuksen ammattilaisen on hyvä olla tarkkana sen suhteen, mitä sanoja käyttää puhuessaan itsestään, lapsista, ympäristöstä ja ilmiöistä.

Kielen tasolla on hyvä kiinnittää huomiota siihen, millaisia normeja sukupuoleen, etnisyyteen ja ihonväriin, luokkaan, vammaisuuteen ja toimintakykyyn liittyy ja miten niihin liittyvät stereotypiat ja oletukset vaikuttavat tapaan toimia. Seuraavissa luvuissa käsitellään sitä, millaista on kielenkäyttö ja vuorovaikutus, jossa otetaan huomioon niin sukupuolisensitiivisyys, sukupuolen moninaisuus antirasismi, normitietoisuus kuin ekososiaalinen kasvatusote.

Aiheeseen liittyvät sivut