Ruskea, lyhythiuksinen ja keltapaitainen piirroshahmo istuu.

Itse­opiskelu­materiaali

Itseopiskelumateriaali kattaa kuusi aihepiiriä, jotka ovat kieli ja vuorovaikutus, leikki ja vertaistoiminta, tilat ja materiaalit, yhteistyö perheiden kanssa, voimaa työyhteisöstä sekä toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelu. Aihepiirejä tarkastellaan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden näkökulmista.

Tasa-arvolla tarkoitetaan sitä, ettei ketään aseteta eriarvoiseen asemaan sukupuolen tai sukupuolen ilmaisun perusteella. Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, ettei ketään aseteta eriarvoiseen asemaan esimerkiksi iän, kielen, kansalaisuuden, etnisyyden, ihonvärin, uskonnon, seksuaalisen suuntautumisen, vamman tai terveydentilan perusteella.

Tutustu ensin Näkökulmalukuihin ja siirry sen jälkeen muihin osioihin.

Kaikki aiheet