Lähteet – Tuu mun ystäväksein

  1. Eliot, Lise (2010): The truth about boys and girls. Scientific American Mind 21:2. Sivut 22 –29.
  2. Harris, Judith Rich (1998): Kasvatuksen myytti. Helsinki: Art House.
  3. Haataja, Marja-Leena (1992): Tasa-arvokasvatusprojekti neljässä kajaanilaisessa päiväkodissa vuosina 1987 –1990. Oulun Yliopisto, Kajaanin täydennyskoulutusyksikkö: julkaisematon.
  4. Vehviläinen Marja-Riitta (1974): Sukupuoliroolit lasten päiväkodeissa. Helsinki: Valtioneuvosto.
  5. Henkel, Kristina (2006): En jämställd förskola. Teori och praktik. Skärholmen: Jämställt.se
  6. Sainio, Miia (2013): Same- and other-sex victimization: risk factors, consequences and protection by peers. Turun yliopisto.
  7. Vehviläinen, Marja-Riitta (1974): Sukupuoliroolit lasten päiväkodeissa. Helsinki: Valtioneuvosto.
  8. Paju, Elina (2013): Lasten arjen ainekset. Etnografinen tutkimus materiaalisuudesta, ruumiillisuudesta ja toimijuudesta päiväkodissa. Helsinki: Tutkijaliitto.
Share