Nyt siivotaan!

Leikkiaika on päättymässä ja kohta on aika siirtyä pukemaan ulos menemistä varten. Leena (k) istuu Veeran, Sallin ja Maijan läheisyydessä ja kehottaa heitä siivoamaan jälkensä, ottaa korin valmiiksi auttaakseen siinä ja pitää koria sylissään. Vieressä leikkiville Santerille ja Kallelle Leena ei kommentoi mitään leikkiajan päättymisestä. Sallia, Veeraa ja Maijaa hän ohjeistaa siivoamaan tarkasti, viikkaamaan liinat ja lattiaa myöten tarkistamaan siisteystilanteen. Salli, Veera ja Maija saavat jälkensä siivotuiksi ja lähtevät eteiseen. Santeri ja Kalle jatkavat leikkimistä. Aika kuluu. Hetken päästä Heli (k) kehottaa Santeria ja Kallea siivoamaan. He eivät vastaa hänelle. Viimein kaikki lapset ovat siirtyneet eteiseen. Heli huikkaa Leenalle poistuvansa eteisestä siivoamaan lasten jälkiä viereiseen huoneeseen. Lattialla odottavat autot ja parkkitalo, jotka ovat jääneet Santerilta ja Kallelta siivoamatta. (Videohavainto)

Jumppatuokio salissa on päättymässä. Kaikki lapset ovat leikkineet niin isoilla kuin pienillä palloilla. Pirjo (k) kutsuu lapsia kanssaan siivoamaan jälkiä. Emmi ja Kaisa aloittavat siivoamisen samalla kun Benjamin ja Simo ryntäävät puolapuille kiipeilemään. Pirjo toteaa Emmille ja Kaisalle: ”No pojat voi kiipee viel sil aikaa ku me siivotaan nää”. (Videohavainto)

Pohdittavaksi:

  • Mitä ajatuksia tilanteiden kuvaukset herättävät?
  • Ovatko tilanteet tyypillisiä?
  • Voisiko tilanne olla toisin päin lasten sukupuolten osalta? Miksi, miksi ei?

 Miten toimia:

  • Leikkien siivouksen aikana on tärkeää, että kasvattaja on läsnä ja valvoo, että kaikki lapsista siivoavat jälkensä. Aikuinen voi osallistua siivoukseen, mutta hänen tulisi pohtia kuinka tasapuolisesti auttaa ja mitkä asiat tähän vaikuttavat. Tuleeko tiettyjen lasten kohdalla annettua enemmän periksi? Siivoamiseen käytetty aika vaikuttaa luonnollisesti myös lasten saamaan leikkiaikaan. Miten pidät huolen siitä, että kaikki lapset saisivat mahdollisimman tasapuolisesti sitä?
  • Mitä tapoja käytätte leikkiajan päättymisestä ilmoittamiseen lapsille? Kokeilkaa suullisen ilmaisun sijaan erilaisia tapoja: tunnusmusiikkia, soittokelloa tai tiettyä laulua.
  • Kokeilkaa joskus vaihtaa siivousvuoroja siten, että lapset siivoavat toistensa jäljet. Mitä lapset oppivat, miltä kokeilu tuntui?

Lue lisää aiheesta >>>>>

Share