Miten roolit jakautuvat?

Teemu ja Elli ovat menneet piiloon sänkyjen väliin. Kirsi (k) kannustaa muita lapsia etsimään Teemua. Kun Peetu löytää Teemun, kaikki nauravat. Elli yrittää kiinnittää Kirsin huomion itseensä huutamalla piilostaan. Kirsi nostaa Ellin pois kolosta. Elli rimpuilee takaisin koloon. Kirsi kiinnittää huomionsa Teemuun ja kannustaa muita lapsia etsimään Teemua. Teemun löytyminen piilosta saa kaikkien huomion. Elli huutaa innoissaan omasta kolostaan: “Mennään piiloon!”. Kirsi kääntyy Ellin puoleen sanoen: ”Onko Ellikin piilossa? Oho, kävikö hassusti? Etkö sä pääse pois?” ja nostaa Ellin kokonaan pois kolosta. Elli ei enää palaa koloon. (Pro gradu –tutkielma Nea Alasaari 2014.)

Pohdittavaksi:

  • Mitä arvelet syiksi siihen, että Ellin ja Teemun samanlainen toimintaa saa aikuiselta erilaisen palautteen?
  • Onko ryhmässäsi lapsia, joiden aloitteista sinun on vaikea innostua, miksi?
  • Kuinka aikuisen innostus vaikuttaa lapsille välittyvään tunteeseen kaikkien samanarvoisuudesta?

 Miten toimia:

  • Valitse leikkiaihe, joka ei ole suoraan sidoksissa päiväkodin leikkipisteisiin ja jonka arvelet kiinnostavan useampia lapsia ryhmästä. Luokaa yhdessä lasten kanssa kuvitteellinen tilanne ja fyysinen paikka leikille, esimerkiksi maatila tai merirosvolaiva, jossa leikillä on tilaa joka viikko kehittyä. Varaa roolileikille päiväkodin viikko-ohjelmasta oma aika. Suunnittele kerroille eri teemat. Näitä voivat olla esimerkiksi kehon- ja äänenhallinta tai erilaiset tunteet. Ylitä aiheissa ja lapsille mahdollisissa rooleissa tietoisesti sukupuolinormeja. Maatilan isäntä voi esimerkiksi harrastaa tanssia ja pitää kukista, merirosvolaivan kapteenina voi toimia papukaijaa ja marakattia hellästi huoltava vitsikäs tyttö.
    Täytä kunkin tuokion jälkeen lyhyt itsearviointi liittyen lasten huomiointiin. Mitä opit itsestäsi? Mihin olit tyytyväinen? Mikäli mahdollista, pyydä myös työkaveriasi arvioimaan roolileikin onnistumista lasten tasa-arvoisen huomioinnin näkökulmasta.

Lue lisää aiheesta >>>>>

Share