Kysymyksiä ja kertausta

 • Mitä keinoja käytät lasten tasapuoliseen huomiointiin eteistilanteissa?
 • Miten ”valmiiksi saattamisen” ajatus vaikuttaa lasten huomiointiin pukemis- ja riisumistilanteissa?
 • Miten päiväkodissanne tuetaan eri sukupuolten välisiä ystävyyssuhteita?
 • Keiden lasten mielipiteet otetaan huomioon toimintatuokioiden suunnittelussa? Saako joku lapsi äänensä kuuluville paremmin kuin toinen, mistä syistä?
 • Ketkä lapsiryhmästänne avustavat vapaaehtoisesti yleensä kasvattajaa tai toisia lapsia? Miten näitä lapsia voisi huomioida ja kannustaa myös toisenlaisiin rooleihin?
 • Miten rohkaista myös arempia lapsia hakeutumaan rooleihin, joissa he saavat kasvattajalta luottamusta?
 • Ovatko kaikki lapset ryhmässänne tietoisia, että heillä on oikeus tulla autetuksi, mutta että tarpeen tullen on myös tärkeää auttaa kaveria?
 • Saavatko kaikki lapset tasapuolisesti leikkiaikaa? Miten varmistat sen?
 • Millaisia rooleja eri sukupuolta olevat lapset saavat ja ottavat draamatuokioissa?
 • Mitä keinoja käytätte sanallisen ohjeistuksen sijasta päiväkodissanne kertomaan lapsille, että on aika aloittaa leikkien siivous?
 • Miten teette leikkien siivouksesta hauskempaa?
 • Miten kasvattaja kohtaa keskeyttäjän? Miten viestitte lapsille kuuntelemisen ja kärsivällisyyden merkityksestä?
 • Mitä keinoja käytätte työyhteisössänne sen arviointiin, kuinka tasapuolisesti lasten kasvattajalta saama huomio jakautuu?
Share