Kuka saa huomiota?

Pienryhmätuokiossa on tänään vuorossa maalaamista. Ryhmässä on samanikäisiä tyttöjä ja poikia yhtä paljon. Lapset jaetaan maalauspisteisiin. Kaikki saavat omansa, paitsi kaksi tyttöä jakaa yhdessä yhden pisteen. Paikalla on kaksi kasvattajaa, jotka kiertelevät lasten luona kommentoimassa ja ohjaamassa maalausta. Kasvattajien lapsille jakaman huomion määrä mitattiin kellosta katsomalla. Ajallisesti mitattuna pojat saivat aikuisten antamaa huomiota, läheisyyttä ja kohdistettua puhetta kaksinkertaisen määrän tyttöihin verrattuna. Ryhmässä ei ollut erityislapsia eikä ilmennyt häiritsevää käytöstä. (Videohavainto)

Pohdittavaksi:

  • Mitä ajattelet syiksi sille, että kasvattajat kohdistivat pääosan huomiostaan poikiin?
  • Millaiset asiat lasten tekemisissä ja sanomisissa herättävät sinussa kiinnostusta? Mitkä ihastusta?
  • Puhutko eri lapsille eri tavoin? Vaikuttaako oletus lapsen sukupuolesta puheeseen?

Miten toimia:

  • Keskustelkaa työyhteisössä, missä tilanteissa tytöt tyypillisesti ottavat tilan haltuunsa. Entä pojat? Miettikää, mitä ominaisuuksia lapsissa olette näissä tilanteissa vahvistaneet.
  • Tarkastelkaa yhdessä työkaverin kanssa liitteenä olevan Kartoita kehut -taulukon avulla tilanteita, joissa tulette antaneeksi lapsille myönteistä palautetta. Tarkkailuajankohta voi olla ennalta sovittu tai sattumanvarainen. Tarkastelkaa toistenne havaintoja ainakin näistä näkökulmista: 1) miten kehut jakautuvat lasten kesken 2) kehutaanko eri sukupuolta olevia lapsia erilaisista asioista 3) nostetaanko tiettyjä lapsia esikuviksi ja saavatko toiset enemmän suoraa, persoonakohtaista palautetta. Eli huomaa ero lauseiden ”oletpa sinä taitava!” ja ”huomaatteko miten taitava Tero on?” välillä. Miten harjoituksen tekeminen vaikutti työtapoihinne, mitä huomasitte?

Lue lisää aiheesta >>>>>

Share