Kelle annetaan periksi?

Kerran viikossa päiväkodissa järjestetään oman tavaran päivä, jolloin Vuokko (k) pitää tuokion, jossa kukin lapsi vuorollaan saa hänen sylissään esitellä päiväkotiin tuomaansa tavaraa. Tuokion alussa kaikki lapset istuvat paikoillaan yleisönä ja odottamassa omaa vuoroaan. Tyttöjä ja poikia on paikalla lukumäärällisesti saman verran. Kun viimeiseksi vuorossa ollut lapsi esittelee leluaan, penkeillä istuvat edelleen kaikki tytöt, mutta vain yksi poika. (Videohavainto)

Pohdittavaksi:

  • Miten tulkitsisit tilannetta? Mitä on tapahtunut? Mistä tilanne mielestäsi kertoo?
  • Koskevatko lapsiryhmässänne samat säännöt kaikkia? Ketkä ovat niitä, jotka seuraavat yhteisiä sääntöjä? Ketkä rikkovat niitä? Millaisissa tilanteissa?
  • Ketkä ovat jo valmiiksi hyviä kuuntelemaan? Kuka tarvitsee siihen vielä harjoitusta?

Miten toimia:

  • Käy työtoveriesi kanssa läpi lapsiryhmänne viralliset säännöt. Pohtikaa yhdessä: Ketkä lapsista yleensä noudattavat sääntöjä? Miten he saavat palautetta tästä? Entä mistä säännöistä aikuinen saattaa antaa periksi? Tarkastelkaa myös niin sanottuja epävirallisia, kirjaamattomia sääntöjä työntekijäkohtaisesti ja vertailkaa toimintatapojanne. Mikäli ne vaativat yhtenäistämistä, laatikaa tästä suunnitelma.
  • Pohdi, kuinka voisitte vastuuttaa kaikkia lapsia harjoittamaan muiden kuuntelemista ja odottamista. Ota seuraavaksi lapset mukaan ja laadi ryhmänne uudet säännöt yhdessä heidän kanssaan! Muista, että sääntöjen painopiste tulisi olla myönteisissä asioissa kiellettyjen asioiden listaamisen sijaan.
  • Opeta lapsia kunnioittamaan toisten puheenvuoroja ottamalla käyttöön STOP-käsimerkki. Merkki toimii siten, että jonkun keskeyttäessä jatkat puheesi kohdistamista keskustelukumppanillesi ja vältät katsomasta keskeyttäjää. Näytä kädelläsi keskeyttäjälle torjuva ele, jolla viestität odottamista. Kun keskustelusi vuorossa olevan lapsen kanssa on päättynyt, käänny keskeyttäneen lapsen puoleen ja kehu tätä odottamisesta kysymyksen ”mitä sinä haluaisit?” kera. On tärkeää, että kaikki ryhmän lapset tunnistavat merkin ja että kaikki kasvattajat käyttävät sitä johdonmukaisesti, jotta se toimisi.

Lue lisää aiheesta >>>>>

Share