Lähteet – Tytöt ja pojat – eri leikit?

 1. Paju, Elina (2013): Lasten arjen ainekset. Etnografinen tutkimus materiaalisuudesta, ruumiillisuudesta ja toimijuudesta päiväkodissa. Helsinki: Tutkijaliitto.
  Rutanen, Niina (2009): Mitä on vapaa leikki? Teoksessa: Alanen, Leena & Karila Kirsti, (toim): Lapsuus, lapsuuden instituutiot ja lasten toiminta. Tampere: Vastapaino. Sivut: 207–226.
 2. Fine, Cordelia (2010): Delusions of gender. The Real Science Behind Sex Differences. Englanti: Icon Books.
 3. Paju, Elina (2013): Lasten arjen ainekset. Etnografinen tutkimus materiaalisuudesta, ruumiillisuudesta ja toimijuudesta päiväkodissa. Helsinki: Tutkijaliitto.
 4. Martinsson, Lena & Reimers, Eva (2008): Inledning. Teoksessa: Martinsson, Lena & Reimers, Eva, (toim): Skola i normer. Malmö: Gleerups. Sivut 7 – 30.
 5. Thorne, Barrie (1993): Gender play. Girls and boys in school. Buckingham: Open University Press.
 6. Haataja, Marja-Leena (1992): Tasa-arvokasvatusprojekti neljässä kajaanilaisessa päiväkodissa vuosina 1987-1990. Oulun Yliopisto, Kajaanin täydennyskoulutusyksikkö: julkaisematon.
 7. Paju, Elina (2013): Lasten arjen ainekset. Etnografinen tutkimus materiaalisuudesta, ruumiillisuudesta ja toimijuudesta päiväkodissa. Helsinki: Tutkijaliitto.
 8. Sundell, Sara (2012): Haasta normit – laajenna lapsen mahdollisuuksia. Teoksessa: Ylitapio-Mäntylä Outi, toim: Villit ja kiltit. Tasa-arvoista kasvatusta tytöille ja pojille. Jyväskylä: PS-kustannus. Sivut 125–139.
 9. Huuska, Maarit & Karvinen Marita (2012): Persoona on aina enemmän kuin sukupuoli. Teoksessa: Ylitapio-Mäntylä, Outi, (toim): Villit ja kiltit. Tasa-arvoista kasvatusta tytöille ja pojille. Jyväskylä: PS-kustannus. Sivut 31–53.
 10. Sundell, Sara (2012): Haasta normit – laajenna lapsen mahdollisuuksia. Teoksessa: Ylitapio-Mäntylä Outi, (toim): Villit ja kiltit. Tasa-arvoista kasvatusta tytöille ja pojille. Jyväskylä: PS-kustannus. Sivut 125–139.
 11. Haataja, Marja-Leena (1992): Tasa-arvokasvatusprojekti neljässä kajaanilaisessa päiväkodissa vuosina 1987–1990. Oulun Yliopisto, Kajaanin täydennyskoulutusyksikkö: julkaisematon.
Share