Lähteet – Rajoja rikkovaa leikkiä

  1. Ylitapio-Mäntylä, Outi (toim.) (2012): Villit ja kiltit. Tasa-arvoista kasvatusta tytöille ja pojille. Jyväskylä: PS-kustannus.
  2. Paju, Elina (2013): Lasten arjen ainekset. Etnografinen tutkimus materiaalisuudesta, ruumiillisuudesta ja toimijuudesta päiväkodissa. Helsinki: Tutkijaliitto.
  3. Davies, Bronwyn (1989): Frogs and snails and feminist tales. Preschool children and gender. Sydney: Allen & Unwin.
  4. Kalliala, Marjatta (1999): Enkeliprinsessa ja itsari liukumäessä. Leikkikulttuuri ja yhteiskunnan muutos. Helsinki: Gaudeamus.

 

 

Share