Kysymyksiä ja kertausta

 • Mitkä ovat mielestäsi tyypillisimmät yleistykset liittyen ”tyttöjen ja poikien leikkeihin”?
 • Mitkä ovat tilanteita, joissa ryhmäjako sukupuolen perusteella on mielestäsi tarpeen? Miksi?
 • Mikä on samuusnormi ja missä erilaisissa tilanteissa se ilmenee?
 • Pohdi tilanteita, joissa lapsen tai aikuisen sanallinen ja kehollinen viestintä ovat olleet ristiriidassa keskenään. Miltä se on tuntunut? Miten tilanne on ratkennut?
 • Tarkastele vuorovaikutusta työyhteisössäsi lasten ja aikuisten muodostamissa ryhmissä. Kuka ottaa itselleen fyysistä tilaa ja kenellä siihen on oikeus? Kuka väistyy, miksi?
 • Millaisia valta-asemia lasten kesken kehittyy leikeissä, jotka sijaitsevat fyysisesti lähellä tai kaukana aikuisesta? Ottavatko tietyt lapset toistuvasti samoja rooleja?
 • Onko sillä, missä päiväkodin tiloissa tietyt lapset yleensä leikkivät sekä lasten etäisyydellä aikuiseen, yhteyttä mahdolliseen kiusaamiseen?
 • Mitä ovat ”mustat” ja ”valkeat” leikit teidän päiväkodissanne?
 • Mitä medialeikkejä teidän päiväkodissanne esiintyy? Miten aikuiset niihin suhtautuvat? Pääsevätkö kaikki lapset tasapuolisesti näihin leikkeihin mukaan?
 • Millä keinoilla voitte varmistaa, että kaikkia lapsia on kannustettu toistuvasti ylittämään omia mukavuusrajojaan leikkien valinnan ja leikkikavereiden suhteen?
 • Mitkä lasta oikaisevat eleet voivat hyväntahtoisuudessaan todellisuudessa rajoittaa lapsen itseilmaisua?
 • Millaisissa tilanteissa tämä hyväntahtoinen rajoittaminen liittyy ajatukseen kiusaamisen ennaltaehkäisystä?
 • Tapaat uuden ihmisen, jonka sukupuolta et pysty määrittämään ensi näkemältä ulkonäköön perustuvien vihjeiden perusteella. Mitä tunteita se sinussa herättää, miksi?
 • Onko päiväkodissanne laaja valikoima erilaisia roolivaatteita? Ovatko roolivaatteet kaikkien lasten helposti saatavilla?
Share