Lähteet – Toiminnan videointi

  1. Eidevald, Christian (2011): ”Anna bråkar!” Att göra jämställdhet i förskolan. Tukholma: Liber.
  2. Eidevald, Christian (2009): ”Det finns inga tjejbästammare. Att förstå kön som ett som position i förskolans vardagsrutiner. School of Education an Communication. Jönköping University.

 

Share