Lähteet – Tasa-arvotyötä Pohjoismaissa

  1. Haataja, Marja-Leena (1992): Tasa-arvokasvatusprojekti neljässä kajaanilaisessa päiväkodissa vuosina 1987-1990. Oulun Yliopisto, Kajaanin täydennyskoulutusyksikkö: julkaisematon.
  2. Bredesen, Ole (2004): Uudet pojat ja tytöt – uusi pedagogiikka? Oslo: Cappelen Akademisk Forlag.
  3. Wahlström, Kajsa (2003): Flickor, pojkar och pedagoger. Jämställdhetspedagogik i praktiken. Tukholma: Sveriges Utbildningsradio.
    Svaleryd, Kajsa (2003): Genuspedagogik – en tanke och handlingsbok för arbete med barn och unga. Tukholma: Liber.
  4. Henkel, Kristina (2006): En jämställd förskola. Teori och praktik. Skärholmen: Jämställt.se

 

Share