Näin etenet sivustolla

Tasa-arvoinen varhaiskasvatus -koulutusmateriaali koostuu neljästä pääteemasta: Minä ja kulttuuri, Kieli ja vuorovaikutus, Toiminta ja arki sekä Tilat ja välineet. Voit käydä pääteemoja läpi missä järjestyksessä haluat, mutta yleiskatsauksen saamiseksi suosittelemme, että aloitat sivustolla vierailusi tästä osiosta.

Tässä osiossa (Minä ja kulttuuri) luodaan yleiskatsaus sivuston tavoitteisiin, tasa-arvotyön periaatteisiin ja historiaan, sukupuoleen liittyvään käsitteistöön ja tulevaisuuden visioihin.

Kieli ja vuorovaikutus -osiossa perehdytään laulujen ja lorujen välittämiin sukupuolikuviin, myönteiseen kohtaamiseen, kielenkäyttöön ja väreihin.

Toiminta ja arki -pääteema käsittelee ystävyyssuhteita, arjen askareita siivouksesta apulaisuuteen, kiusaamista ja lasten tasa-arvoista huomiointia.

Tilat ja välineet vievät pohtimaan leikkivälineiden sijoittelun, leikkien rikastamisen ja roolivaatteiden merkitystä tasa-arvoisessa varhaiskasvatuksessa.

Sivuston rakenne

Kunkin pääteemasivun vasemmassa laidassa ovat aihetta syventävät alateemat otsikoineen. Jokaisen pääteeman päättää osio Kysymyksiä ja kertausta, jossa pohditaan kysymysten avulla alateemojen sisältöjä. Vanhemmille -osion kysymykset haastavat lasten vanhemmat pohtimaan kunkin pääteeman mukaisia aiheita kasvatuksessa. Kirjallisuus -osiosta löydät kunkin teeman käsittelyssä hyödynnetyt tutkimukset, selvitykset ja aineistot.

Klikkaamalla pääteemojen vasemman laidan alaotsikoita pääset sivulle, joka vie sinut pohtimaan aihetta hankkeessa tehdyn havainnon ja kysymysten kautta. Havainnossa (k)- merkki ihmisen nimen perässä viittaa tilanteessa läsnä olevaan kasvattajaan erotuksena lapsista.

Pohdittavien kysymysten alta löydät ehdotuksia, kuinka työskennellä aiheen parissa omassa työyhteisössäsi. Lue lisää -osiosta ohjaudut seuraavalle sivulle, josta löydät aiheeseen liittyvää tutkimustietoa.

Oivallusrikkaita ja antoisia hetkiä sivuston parissa!

Share