Lähteet – Tarinoita lapsille – kenen ehdoilla?

 1. Rudd, David (2010): The development of children’s literature. Teoksessa: Rudd, David, (toim.): The Routledge companion to children’s literature. London & New York: Routledge.
  Sunderland, Jane (2011): Language, gender and children’s fiction. London & New York: Continuum.
 2. Rudd, David (2010): The development of children’s literature. Teoksessa: Rudd, David, (toim.): The Routledge companion to children’s literature. London & New York: Routledge.
 3. Sundell, Sara (2012): Ett jämställt dagis. Projektrapport. Folkhälsans rapporter 1/2012. Linkki julkaisuun verkossa.
  Davies, Bronwyn (1989): Frogs and snails and feminist tales. Preschool children and gender. Sydney: Allen & Unwin.
  McCabe, Janice et al. (2011): Gender in twentieth-century children’s books: Patterns of disparity in titles and central characters. Gender & Society 25:2. Sivut 197 – 226.
 4. Götz, Maya (2008): Girls and boys and television. A few reminders for more gender sensitivity in children’s TV. Germany: Internationales Zentralinstitut für das Jugend- und Bildungsfernsehen / International Central Institute for Youth and Educational Television (IZI).
 5. Tainio, Liisa & Teräs, Tiina (2010): Sukupuolijäsennys peruskoulun oppikirjoissa. Opetushallitus. Linkki julkaisuun verkossa.
  Palmu, Tarja (1992): Nimetön Hiiri ja Simo Siili. Aapisten sukupuoli-ideologia. Teoksessa Näre, Sari & Lähteenmaa, Jaana (toim.) Letit liehumaan: tyttökulttuuri murroksessa. Helsinki: SKS.
 6. Fine, Cordelia (2012): Delusions of gender. The real science behind sex differences. London: Icon.
 7. Davies, Bronwyn (1989): Frogs and snails and feminist tales. Preschool children and gender. Sydney: Allen & Unwin.
  Miettinen, Sari (2009): Poikatyttö Masa sukupuolijärjestyksen määrittäjänä ja purkajana. Sukupuolen (queerit) strategiat Tuija Lehtisen Mirkka-sarjassa. Pro gradu-tutkielma, kotimainen kirjallisuus. Taiteiden tutkimuksen laitos. Turun yliopisto.
 8. DeWitt, Amy; Cready, Cynthia & Seward, Rudy Ray (2013): Parental role portrayals in twentieth century children’s picture books. More egalitarian or ongoing stereotyping? Sex Roles 69:1–2, Sivut 89–106.
 9. Heikkilä-Halttunen, Päivi (2013): Lasten kuvakirjojen pitkä tie tasa-arvoisiin esitystapoihin. Teoksessa Rastas, Anna (toim.) Kaikille lapsille. Lastenkirjallisuus liikkuvassa, monikulttuurisessa maailmassa. Helsinki: SKS.
 10. Davies, Bronwyn (1989): Frogs and snails and feminist tales. Preschool children and gender. Sydney: Allen & Unwin.
Share