Lähteet – Ketä puhuttelemme?

 1. Rubin, Jeffrey Z, Provenzano Frank J & Luria Zella (1974): The eye of the beholder: parents views on sex of newborns. Amer. J. Orthopsychiat 44 (4). Sivut 512–519.
 2. Eckert, Penelope & Mcconnell-Ginet, Sally (2003): Language and Gender. Cambridge: Cambridge University Press.
 3. Guiora Alexander Z, Beit-Hallahmi Benjamin, Fried Risto & Yoder Cecilia (1982): Language environment and gender identity attainment. Language Learning, 32:2. Sivut 289–304.
 4. Zosuls, Kristina M, Ruble Diane N, Tamis-LeMonda, Catherine, Shrout, Patrick, Bornstein, Marc, & Greulich, Faith (2009): The acquisition of gender labels in infancy: Implications for sex-typed play. Developmental Psychology, 45:3. Sivut 688–701.
 5. Engelberg, Mila (2011): Hän – kuinka sukupuolineutraali? Naistutkimus 3/2011. Sivut 21–32.
  Engelberg, Mila (2010) Kielten sukupuolet. Teoksessa Juvonen et al. (toim.) Käsikirja sukupuoleen. Tampere: Vastapaino. Sivut 167¬–169.
 6. Eckert, Penelope & Mcconnell-Ginet, Sally (2003): Language and Gender. Cambridge: Cambridge University Press.
 7. Valtioneuvoston periaatepäätös varhaiskasvatuksen valtakunnallisista linjauksista (2002). Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja. Linkki julkaisuun verkossa.
  YK:n Lapsen oikeuksien sopimus (1991). Linkki sopimukseen verkossa.
  Suomen perustuslaki (1999). Linkki lakiin verkossa.
 8. Davies, Bronwyn (1989): Frogs and snails and feminist tales. Preschool children and gender. Sydney: Allen & Unwin.
 9. Henkel, Kristina (2006): En jämställd förskola. Teori och praktik. Skärholmen: Jämställt.se
 10. Tainio, Liisa (2009): Puhuttelu luokkahuoneessa. Tytöt ja pojat huomion kohteena. Teoksessa: Ojala et al, (toim.): Sukupuoli ja toimijuus koulutuksessa. Tampere: Vastapaino. Sivut 157¬–186.
 11. Thorne, Barrie (1993): Gender play. Girls and boys in school. Buckingham: Open University Press.
Share