Kysymyksiä ja kertausta

  • Millaisia sukupuolirooleja teidän päiväkotinne suosituimmat lastenlaulut ilmentävät? Mistä lauluista löydätte myönteisiä samaistumiskohteita niin tytöille, pojille kuin muunsukupuolisille lapsille?
  • Millaiset henkilöt ovat usein pää- ja sivurooleissa laululeikeissä? Antavatko laulut ja niihin liittyvä ohjaus tasapuolisen mahdollisuuden kaikille lapsille erilaisiin rooleihin, esimerkiksi juhlissa?
  • Mitä syitä löydät sille, että sukupuoleen perustuvaa ryhmittelyä ja puhuttelua tulisi pohtia kriittisesti?
  • Miten ratkotte tilanteen, jossa jotain kiusataan liittyen sukupuolinormien ylittämiseen?
  • Mitä vastaatte lapselle, joka ilmoittaa jonkun asian olevan ”tyttöjen tai poikien juttu”?
  • Miten lapsille annetut kehut jakautuvat päiväkodissanne tilanteittain, sukupuolittain ja kehutyypeittäin kartoitettuna?
  • Mitä vaihtoehtoisia tapoja kiellon sijasta löydätte lapsen kohtaamiseen konfliktitilanteissa?
  • Miten perheiden moninaisuus näkyy päiväkotinne lauluissa ja lastenkirjoissa?
  • Mitä eri värit symboloivat päiväkotinne sisustuksessa, leluissa, askarteluissa?
Share