Hanketoiminta 2014-2016, 2017-2018

Hankekauden 2017–2018 aikana järjestetään maksutonta täydennyskoulutusta varhaiskasvatuksen ammattilaisille Helsingissä, Oulussa, Turussa, Tampereella ja verkossa. Keväällä 2018 järjestetään myös teemoja syventävä jatkokurssi. Hanketta rahoittaa Opetushallitus.

Ajantasaiset tiedot koulutusten ajankohdista löydät hankkeen facebook-sivulta.

Tasa-arvoinen kohtaaminen päiväkodissa -hanke jatkui opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella vuosina 2014-2016. Hankkeessa toteutettiin täydennyskoulutuksia varhaiskasvattajille valtakunnallisesti. Lisäksi pidettiin luentoja ja tietoiskuja sekä osallistuttiin Varhaiskasvatusmessuille ja Educaan.

Hanke järjesti kaksi varhaiskasvattajille suunnattua täydennyskoulutusseminaaria vuosina 2015 ja 2016.

Koulutustoiminnan tavoitteena oli tarjota osallistujille konkreettisia työkaluja oman työyhteisön tasa-arvotilanteen havainnointiin ja kehittämiseen. Toisena tavoitteena oli, että koulutukseen osallistuneet varhaiskasvattajat voivat jatkaa sukupuolisensitiivisen kasvatuksen ylläpitämistä päiväkodin arjessa sekä kouluttaa ja opastaa omaa työyhteisöään aiheesta. Sen tueksi tuotettiin vihkomuotoinen Kouluttajan opas. Opasta jaettiin maksutta koulutukseen osallistuneille sekä messujen yhteydessä. Oppaan painos on loppunut, mutta voit ladata sen PDF-muodossa tästä: Kouluttajan opas.

Hankkeessa tehtiin laajaa yhteistyötä Diakonia-ammattikorkeakoulun Helsingin toimipisteen kanssa. Sosionomiopiskelijoille pidettiin luentoja sukupuolisensitiivisestä varhaiskasvatuksesta ja opiskelijoiden oli mahdollista tehdä opinnäytetöitä aiheesta. Kevään 2016 seminaari järjestettiin Diakonia-ammattikorkeakoulun tiloissa.

Hankkeen lopputuotoksena valmistui tekstikokoelma Tasa-arvoa päiväkotiin , jossa yhteistyöpäiväkotien kasvattajat kuvaavat omia kokemuksiaan sekä esimerkkejä siitä, miten sukupuolisensitiivistä varhaiskasvatusta voi konkreettisesti toteuttaa.

Hanke päättyi 31.8.2016.

Vuosina 2014-2016 hankkeelle tuotetut opinnäytetyöt löydät näistä linkeistä.

Hannonen, Saana & Kauppila, Elisa (2016): Sukupuolisensitiivinen kasvatusote ja omaehtoinen leikki.

Lundström, Satu (2016):”Myös pojat voivat pukea prinsessamekon” : Päiväkotien työntekijöiden käsityksiä ja kokemuksia sukupuolisensitiivisestä varhaiskasvatuksesta.

Åker-Harju, Sara (2016): Tasa-arvoinen varhaiskasvatus päiväkoti Tonttulan arjessa.

Selvitykset:
Alasaari, Nea & Katainen, Reija (2016): Selvitys sukupuolten tasa-arvon edistämisestä varhaiskasvatuksessa.

Share