Hanke

Ota yhteyttä: projektipaallikko(a)naisunioni.fi

Tasa-arvoinen varhaiskasvatus -hanke 2021–

Syksystä 2021 alkaen Tasa-arvoinen varhaiskasvatus järjestää taas Opetushallituksen avustuksella maksuttomia Tasa-arvon edistäminen varhaiskasvatuksessa -verkkokursseja. Lue lisää maksuttomista koulutuksista.

Tasa-arvoinen varhaiskasvatus -toiminta

Tasa-arvoinen varhaiskasvatus -toiminta on jatkanut täydennyskoulutusten järjestämistä ja kouluttanut tilauskoulutuksissa vuosien 2019–2021 aikana n. 450 varhaiskasvatuksen ammattilaista. Lue lisää koulutuksen tilaamisesta tästä.

Syyskuussa 2019 Tasa-arvoinen varhaiskasvatus palkittiin Opetushallituksen Cygnaeus -mitalilla. Palkinto jaetaan vuosittain taholle, joka on edistänyt tasa-arvoisia ja yhdenvertaisia oppimismahdollisuuksia Suomessa. Palkinnon valitsijaraati näki Tasa-arvoinen varhaiskasvatus -toiminnan tärkeänä, sillä sukupuolistereotypiat ja -roolit elävät Suomessa edelleen vahvasti. Varhaiskasvatuksen nähdään olevan avainasemassa haitallisten sukupuolistereotypioiden purkamisessa, koska sukupuoliroolit ja -odotukset muovautuvat jo ensimmäisten elinvuosien aikana.

Tasa-arvoinen päiväkoti 2018–2019

Elokuussa 2018 uusi hankekausi alkoi Opetushallituksen rahoittamana. Syksyllä 2018 ja keväällä 2019 hankkeessa järjestettiin 5 opintopisteen verkkotäydennyskoulutuksia sukupuolisensitiivisyydestä yhteistyössä Diakonia-ammattikorkeakoulun kanssa. Verkkokoulutuksen kävi 130 varhaiskasvatuksen ammattilaista ympäri Suomen, suuri kiitos teille! Hankkeessa myös tuotettiin Toiminnallinen tasa-arvosuunnittelu varhaiskasvatuksessa -opas. Hanke päättyi toukokuussa 2019.

Osana hanketta kysyimme vuosina 2017–2019 täydennyskoulutuksemme käyneiltä varhaiskasvatuksen ammattilaisilta, miten koulutukset ovat vaikuttaneet heidän ja heidän työyhteisöjensä arkeen. Lue kyselyn vastauksista täältä.

Tasa-arvoinen päiväkoti 2017–2018

Hankekauden 2017–2018 aikana järjestettiin maksutonta täydennyskoulutusta varhaiskasvatuksen ammattilaisille Helsingissä, Oulussa, Turussa, Tampereella ja verkossa. Keväällä 2018 järjestettiin teemoja syventävä jatkokurssi. Hanketta rahoitti Opetushallitus.

Tasa-arvoinen kohtaaminen päiväkodissa 2014–2016

Hankkeessa toteutettiin vuosina 2014–2016 Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella täydennyskoulutuksia varhaiskasvattajille valtakunnallisesti ja järjestettiin kaksi varhaiskasvattajille suunnattua täydennyskoulutusseminaaria vuosina 2015 ja 2016.

Koulutustoiminnan tavoitteena oli tarjota osallistujille konkreettisia työkaluja oman työyhteisön tasa-arvotilanteen havainnointiin ja kehittämiseen. Toisena tavoitteena oli, että koulutukseen osallistuneet varhaiskasvattajat voivat jatkaa sukupuolisensitiivisen kasvatuksen ylläpitämistä päiväkodin arjessa sekä kouluttaa ja opastaa omaa työyhteisöään aiheesta, minkä tueksi tuotettiin Kouluttajan opas. Hankkeen lopputuotoksena valmistui tekstikokoelma Tasa-arvoa päiväkotiin, josta löytyy esimerkkejä siitä, miten sukupuolisensitiivistä varhaiskasvatusta voi konkreettisesti toteuttaa.

Hankkeessa tehtiin laajaa yhteistyötä Diakonia-ammattikorkeakoulun Helsingin toimipisteen kanssa. Sosionomiopiskelijoille pidettiin luentoja sukupuolisensitiivisestä varhaiskasvatuksesta ja opiskelijoiden oli mahdollista tehdä opinnäytetöitä aiheesta. Kevään 2016 seminaari järjestettiin Diakonia-ammattikorkeakoulun tiloissa.

Vuosina 2014–2016 hankkeelle tuotetut opinnäytetyöt:

Hannonen, Saana & Kauppila, Elisa (2016): Sukupuolisensitiivinen kasvatusote ja omaehtoinen leikki.

Lundström, Satu (2016):”Myös pojat voivat pukea prinsessamekon” : Päiväkotien työntekijöiden käsityksiä ja kokemuksia sukupuolisensitiivisestä varhaiskasvatuksesta.

Åker-Harju, Sara (2016): Tasa-arvoinen varhaiskasvatus päiväkoti Tonttulan arjessa.

Selvitykset:

Alasaari, Nea & Katainen, Reija (2016): Selvitys sukupuolten tasa-arvon edistämisestä varhaiskasvatuksessa.

Sukupuolisensitiivisyys varhaiskasvatuksessa – tasa-arvoinen kohtaaminen päiväkodissa 2012–2014

Tämä sivusto on syntynyt osana Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa hanketta. Koulutussivusto on rakennettu edellisten hankkeiden videoaineistoon perustuen. Sivuston havainnot sopivat yleiskuvaukseltaan myös muun varhaiskasvatuksen piiriin sovellettaviksi. Hankkeen aikana sukupuolisensitiivisyyttä edistettiin suomenkielisellä varhaiskasvatuskentällä myös tutkimustiedolla, täydennyskoulutuksella sekä kasvatuspoliittisilla lausunnoilla.

Hankkeen työtä tukee ja ohjaa ohjausryhmä, joka koostuu sekä vapaaehtoisista koulutustyöryhmän jäsenistä että yhteistyötahojen työntekijöistä. Yhteistyötahoina ovat toimineet Folkhälsan, OAJ, Seta, Suomen Vanhempainliitto ja Suomen Lastenhoitoalan Liitto. Lisäksi hanke on tehnyt yhteistyötä Diakonia-ammattikorkeakoulun kanssa luentojen ja verkkokurssisisältöjen muodossa. Hanke on myös ollut Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan alaisen kasvatus- ja koulutustyöryhmän jäsen.

Vuosina 2012–2014 hankkeelle tuotetut opinnäytetyöt:

Nea Alasaari (2013): Lasten leikkiä – sukupuolitietoinen näkökulma päiväkodin arkeen.

Johanna Korhonen (2014): Sukupuolisensitiivinen draamakasvatus päiväkodissa.

Sivuston graafinen ja tekninen toteutus on suunnittelijakaksikon Tuokko ja Kiiki käsialaa. Osan sivuston kuvituksesta on tuottanut kuvataiteilija Katriina Rosavaara. Sukupuolen moninaisuutta käsittelevät toiminnalliset ja tiedolliset osiot on tuottanut Seta ry:n Transtukipisteen sosiaalipsykologi Kuura Autere vapaaehtoistyöryhmän kanssa.

Pilottihanke ”Tasa-arvokasvatuksen kehittäminen päiväkodeissa” 2010–2011

Kahdeksan kuukautta kestänyt pilottihanke toteutettiin vuosina 2010–2011 ja sen rahoittajana toimi silloinen Opetusministeriö. Pilottihankkeen yhteistyökumppaneina aloittivat syksyllä 2010 Seta ry, Suomen Vanhempainliitto, OAJ ja Folkhälsan. Hanke toimi Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan kasvatus- ja koulutustyöryhmän jäsenenä pilottihankkeen aikana.

Pilottihankkeen tarkoituksena oli kerätä tietoa ja kokemuksia lasten tasa-arvoisesta tai mahdollisesti epätasa-arvoisesta kohtaamisesta suomenkielisissä päiväkodeissa. Hankkeessa oli mukana kolme kunnallista päiväkotia pääkaupunkiseudulta. Dokumentointimenetelmänä hanke käytti päiväkodin toiminnan videointia. Kuvauskierroksia järjestettiin kussakin päiväkodissa kaksi.

Kiinnostus varhaiskasvatuksen tasa-arvosta herää Naisasialiitto Unionilla

Rahoituksen sekä pilottiprojektille (2010–2011) että sen jatkohankkeelle (2012–2014) hankki Naisasialiitto Unionissa toimiva koulutustyöryhmä. Ryhmä perustettiin syksyllä 2006 edistämään sukupuolten välistä tasa-arvoa koulutus- ja kasvatusinstituutioissa. Ennen pilottiprojektia Naisasialiitto Unioni oli mukana järjestämässä yhdessä Folkhälsanin, Hanasaaren ja Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan kanssa seminaaria Tavoitteena tasa-arvoinen päiväkoti vuonna 2008.

Seminaarin pääpuhuja oli tasa-arvopedagogi Kajsa Wahlström Ruotsista. Seminaari herätti osallistujissa innostusta ja halukkuutta nostaa sukupuolisensitiivisyys tavoitteeksi ja kokeiluun myös suomenkielisissä päiväkodeissa. Folkhälsanin työ sekä ruotsalainen kirjallisuus olivat aiemmin vastanneet ruotsinkielisten päiväkotien koulutustarpeeseen. Seminaarin jälkeen Naisasialiitto Unionin koulutustyöryhmä ryhtyi aktiivisesti suunnittelemaan hanketta suomenkielisiin päiväkoteihin.

Share